fbpx

Program wydarzenia „Mobilne miasto”

7 stycznia 2020
1 042 Wyświetleń

Spotkanie organizowane jest jako piąte z 17 wydarzeń konsultacyjnych projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” realizowanego w ramach konkursu dotacji „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, który zorganizowany został przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, uzyskując dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Pomoc Techniczna
2014–2020 oraz z budżetu państwa.

Celem spotkania jest zebranie opinii oraz informacji o obecnych i oczekiwanych rozwiązaniach związanych z mobilnością w Lublinie. Dialog dotyczący potrzeb w zakresie poruszania się, przemieszczania po mieście oraz sposobów realizacji tych potrzeb poprzez różnorodne formy komunikacji pieszej (także przy użyciu wózków, hulajnóg, deskorolek, rolek, innego rodzaju urządzeń), rowerowej, samochodowej, w tym transportu zbiorowego. Jaka jest ich efektywność? Jak mieszkańcy wyobrażają sobie mobilność w przyszłości? Celem spotkania będzie wspólne określenie najważniejszych problemów związanych z efektywnością mobilności w mieście, kierunków działań w zakresie oczekiwanych zmian, dalszego rozwoju. Spotkanie zostanie zakończone prezentacją zebranych informacji, podsumowaniem głównych wątków oraz przedstawieniem dobrych praktyk, inspiracji z Lublina i innych miast, które będą
korespondowały z potrzebami zidentyfikowanymi podczas spotkania. Informacje ze spotkania zebrane w formie raportu będą stanowiły materiał do dalszych prac analityków nad przygotowaniem projektu Strategia Lublin 2030.

Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszeni są mieszkańcy zainteresowani rozwojem Lublina, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, grup nieformalnych działających na rzecz mobilności, Rad Dzielnic, Rady Miasta Lublin, Rady Seniorów Miasta Lublin, Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, oraz pracowników wydziałów Urzędu Miasta oraz innych instytucji powiązanych
z tematem wydarzenia i zainteresowanych tym zagadnieniem.

Na spotkaniu zostaną poruszone tematy m.in.:

• wprowadzenie dotyczące projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentna Strategie Lublin 2030” – Agata Cholewa, Biuro Partycypacji Społecznej, UM Lublin.
• specjalista posiadający doświadczenie w zakresie wdrażania rozwiązań mających na celu poprawę efektywności mobilności w mieście, wprowadzenie tematyki mobilności, moderacja, podsumowanie pracy warsztatowej, omówienie rozwiązań lubelskich, prezentacja dobrych praktyk z Lublina i innych miast Aleksander Wiącek – Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, Urząd Miasta Lublin.

Zaproszeni goście/eksperci i ekspertki:
• przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych,
• przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miasta Lublin, wydziałów i jednostek związanych z tematyką mobilności.

Czas i miejsce wydarzenia: 8 stycznia 2020 r., czas trwania: 2h,15 min., godz. 17:30 – 19:45,
Centrum Kultury ul. Peowiaków 12, sala Oratorium.

Planowany przebieg spotkania:
1. Rozpoczęcie spotkania: Przywitanie uczestników i uczestniczek godz. 17:30.
2. Wprowadzenie: Prezentacja dotycząca działań partycypacyjnych związanych z procesem tworzenia tworzenia Strategii Lublin 2030. Prowadząca: Agata Cholewa – Biuro Partycypacji społecznej Urząd Miasta Lublin (BPS), kafejka partycypacyjna.
3. Zaproszenie uczestników i uczestniczki do wspólnego tworzenia przyszłości miasta. Nadanie kontekstu mobilności miasta, zasoby miasta Lublin, mogące mieć istotny wpływ na przyszłości miasta. Prowadzący: Aleksander Wiącek – Wydział Zarządzania Ruchem
Drogowym i Mobilnością, Urząd Miasta Lublin.
4. Część warsztatowa: Wprowadzenie i moderacja Agata Cholewa – BPS Przebieg warsztatu: Osoby uczestniczące zostaną zaproszone do wymiany informacji, inspiracji przy 4 stolikach tematycznych. W grupach zastanowią się nad potrzebami/wyzwaniami
związanymi z mobilnością stojącymi przed Lublinem, w 4 kategoriach dobranych pod względem charakteru przemieszczania się:
• podróże z dziećmi,
• podróże indywidualnie dom- praca/szkoła – dom,
• podróże indywidualne z wieloma celami,
• podróże w grupie.
Następnie grupy będą przechodziły do kolejnych stolików, by zastanowić się nad pracą swoich poprzedników, uzupełnić, udzielić informacji zwrotnej etc. W ten sposób wszyscy uczestnicy wypowiedzą się na każdy z tematów. Stoliki będą przydzielone do tematów.
Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami, grupy wracają do swoich prac, zapoznają się z informacjami otrzymanymi od innych uczestników i uczestniczek, a następnie przygotowują się do zaprezentowania swojego tematu w formule: temat/zagadnienie, potrzeby, problemy.
5. Prezentacja zebranych treści/pomysłów przez poszczególne grupy oraz ewentualne pytania i wnioski, prowadzenie: zespół kafejki partycypacyjnej.
6. Podsumowanie – zebranie wszystkich istotnych kwestii poruszanych podczas spotkania. Przykłady praktyk/ rozwiązań z innych miast, przekazanie łatwych do wdrożenia inspiracji, prowadzenie: Aleksander Wiącek – Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością.
7. Godz. 19:45 Zakończenie i podziękowania. (Materiały UM Lublin)

Zostaw komentarz