fbpx

Projekt EUniverCities

18 lutego 2014
Komentarze wyłączone
902 Wyświetleń

Krzysztof Szlęzak - Heca-3Czy student z Lublina może mieć wpływ na wygląd ścieżki rowerowej w Szwecji lub Holandii? Do niedawna było to nieprawdopodobne. Dzięki projektowi EUniverCities stało się to rzeczywistością. Studenci, naukowcy akademiccy, osoby ze świata kultury oraz przedstawiciele urzędów z dziesięciu partnerskich europejskich miast wspólnie planują między innymi rozwój przestrzeni miejskiej i funkcjonalności infrastruktury.

Prace przy projekcie EUniverCities w Lublinie rozpoczęły się na początku 2013 roku; zajmowała się tym Kancelaria Prezydenta Miasta. W lipcu 2013 projekt został przekazany Wydziałowi Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu URBACT II. Dotychczasowe działania zaowocowały utworzeniem trzech grup tematycznych, które razem stworzą Lokalną Grupę Wsparcia, a wynikiem pracy będzie opracowanie Lokalnego Planu Działania. Jedna z podgrup, prowadzona przez Dominikę Łuczkę, zajmuje się usprawnieniem współpracy pomiędzy uczelniami a miastem. Chodzi głównie o poprawę komunikacji, przepływu informacji. Inna z podgrup jest prowadzona przez Macieja Zaporowskiego. Zajmuje się zagadnieniami urbanistycznymi i planistycznymi, usprawnieniem infrastruktury. Zagadnienia zgłaszają studenci i pracownicy naukowi z uczelni. Trzeci zespół, nadzorowany przez Wiktorię Herun, szuka sposobu, jak zatrzymać studentów w Lublinie, jak sprawić, żeby talenty nie opuszczały miasta.

Obecnie uczestnicy projektu zajęci są przygotowaniami do Peer Review, które odbędzie się w Lublinie w ostatnim tygodniu lutego. Przedstawiciele ośmiu europejskich miast będą doradzać, jakie rozwiązania można by zastosować w naszym mieście. Uczestnikom najpierw zostanie przedstawiona sytuacja w Lublinie, następnie zostaną podzieleni na trzy grupy i będą pracować nad rozwiązaniami problemów. Zarówno podróż, jak i pobyt gości jest finansowany z budżetu projektu. – Byliśmy w listopadzie na podobnym spotkaniu w Aveiro, w Portugalii, były to kilkudniowe warsztaty – mówi Dominika Łuczka. – Przedstawiciele z dziesięciu miast razem zastanawiali się nad rozwiązaniem problemu czy usprawnieniem – w zależności od zagadnienia. Na przykład studenci zajmowali się ustaleniem, jak powinna wyglądać i jakie powinna mieć oznaczenia ścieżka rowerowa. Każdy mógł opowiedzieć, jak to wygląda w jego kraju. – Wcześniejsze spotkania odbywały się w niemieckim Aachen, Magdeburgu i Linköping  w Szwecji.

Udział w projekcie jest dobrowolny, wystarczyło odpowiedzieć na zaproszenie władz Delft z Holandii. Poza Lublinem przystąpiły do projektu: Aachen i Magdeburg z Niemiec, Aveiro w Portugalii, belgijskie Gent, włoskie Lecce, Linköping w Szwecji, Tampere w Finlandii oraz Warna w Bułgarii. W projekcie mogą brać udział wszystkie szkoły wyższe z Lublina, także prywatne. Współpracują ze sobą Urząd Miasta Lublin, pracownicy naukowi, studenci oraz przedstawiciele świata kultury, między innymi Marcin Skrzypek z Teatru NN.

Krzysztof Szlęzak - Meeting Of Styles-2– Jestem studentką geografii o specjalności planowanie przestrzenne, dlatego ważny i bliski jest mi problem rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego Lublina – mówi Ewelina Habza, uczestniczka projektu. – Udział w projekcie był odpowiedzią na potrzebę aktywności pozauczelnianej, która umożliwi mi wykorzystanie wiedzy i umiejętności na rzecz kreowania lepszej jakości życia w Lublinie. Projekt jest szansą na wprowadzenie stałego dialogu pomiędzy miastem a środowiskiem akademickim, co w efekcie przełoży się na lepszą jakość studiów. Umożliwia mi wykorzystanie moich „zasobów” w praktyce oraz jest szansą na zdobycie wiedzy i doświadczenia poprzez współpracę ze specjalistami różnych dziedzin. Głównym osiągnięciem będzie natomiast rozwój lubelskiej społeczności i Lublina w ogóle oraz fakt i wynikająca z niego satysfakcja, że swoim działaniem mogłam się do tego procesu przyczynić.

Projekt EUniverCities będzie trwał do maja 2015 roku, zatem efekty już niedługo będą zauważalne. Cele projektu są bardzo ważne dla Lublina, który opuszcza po studiach wiele osób. Dzięki współpracy miast partnerskich jest od kogo się uczyć i brać przykład. Lubelscy studenci na pierwszy ogień wzięli komunikację miejską. Dzięki temu linia 56 dojeżdża teraz do budynków Uniwersytetu Przyrodniczego na Felinie.

Tekst Katarzyna Kawka

Foto Krzysztof Szlęzak

Komenatrze zostały zablokowane