fbpx

Przedsiębiorczość jest kobietą

10 lutego 2021
618 Wyświetleń

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dba o wszechstronny rozwój zarówno studentów, doktorantów, pracowników, jak i absolwentów naszej Alma Mater oraz kształtowanie kompetencji, które mogą umożliwić im realizację naukowych i zawodowych aspiracji czy osiągać sukcesy.

Z tego względu powstał nowatorski program o nazwie „Akademia Przedsiębiorczości”, ukierunkowany na kształtowanie kompetencji, rozwój postaw i zachowań przedsiębiorczych. Jego celem jest wykształcenie profesjonalistów gotowych do realizacji swoich pomysłów biznesowych oraz przygotowanie ich do pełnienia roli liderów w różnego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach. Inicjatywa adresowana jest do studentów, doktorantów, pracowników oraz absolwentów (posiadających kartę Absolwenta UMCS) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W ramach Akademii prowadzone są warsztaty umożliwiające m.in.: zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, rozwinięcie kompetencji niezbędnych w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy, poznanie własnego potencjału osobistego oraz możliwości jego rozwoju, rozwój kompetencji miękkich, zbudowanie sieci przydatnych kontaktów biznesowych.

Tegoroczna edycja „Akademii Przedsiębiorczości” będzie realizowana pod hasłem „Przedsiębiorczość jest kobietą”. W jej ramach odbędzie się cykl 8 webinariów mających pokazać, że decyzja o pójściu własną drogą rozwoju zawodowego opartego na aktywności biznesowej może stać się interesującą alternatywą także dla kobiet. Spotkania będą prowadzone przez ekspertów, którzy podzielą się fachową wiedzą przydatną do rozwijania własnego biznesu.

Webinary będą koncentrować się na takich zagadnieniach jak: wprowadzenie do biznesu i przedsiębiorczości, miejsce kobiet w biznesie, źródła finansowania i aspekty prawnych podejmowanej działalności, pisanie projektów (obszar B+R), prezentacja pomysłu, marketing i wykorzystanie social mediów, blaski i cienie bycia przedsiębiorcą oraz kompetencje miękkie w biznesie.

Tegoroczna edycja Akademii Przedsiębiorczości będzie trwała od 4 marca do 8 kwietnia 2021 r.

Więcej: https://www.umcs.pl/pl/przedsiebiorczosc-jest-kobieta,20777.htm

Źródło: Rzecznik Prasowy UMCS

Zostaw komentarz