fbpx
idące dzieci

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

15 czerwca 2020
683 Wyświetleń

Dzisiaj (15 czerwca) rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie, która potrwa do 19 czerwca. Łącznie do rekrutacji udostępnione będą 453 miejsca wychowania przedszkolnego. Lista przedszkoli i szczegóły rekrutacji, w tym dokładny harmonogram, kryteria i sposób składania wniosku dostępne są na stronie Lublin.eu

W procesie rekrutacji najpierw będą brane pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną czy zdrowotną. Następnie kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek wraz załącznikami tylko w formie elektronicznej.Jeżeli każdy z obojga rodziców podpisze wniosek podpisem elektronicznym – wówczas nie ma potrzeby dostarczania w formie papierowej wniosku wraz załącznikami do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru. Podpis jednego z rodziców nie wystarcza do elektronicznego podpisania wniosku. Jeżeli rodzice nie posiadają podpisu elektronicznego – wówczas wypełniają wniosek, ale go nie podpisują i zobowiązani są w terminie od 22 do 26 czerwca br. dostarczyć w formie papierowej wniosek wraz z załącznikami do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru.

1 września rozpocznie funkcjonowanie nowe Przedszkole nr 89, z siedzibą przy ul. Dożynkowej 38 w Lublinie. Wejdzie ono w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie i będzie dysponowało 100 miejscami wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Miejsca te zostaną udostępnione do obecnej rekrutacji uzupełniającej. Docelowo w Przedszkolu nr 89 przewidziano miejsca dla 288 dzieci.

Czytaj też: Miejskie żłobki będą czynne w wakacje

Foto: Kevin Gent na Unsplash

Zostaw komentarz