fbpx

SOS dla Seniora – opaski telemedyczne

23 lipca 2019
1 513 Wyświetleń

400 osób starszych i niesamodzielnych z Lublina będzie od września pod stałą opieką. 22 lipca Miasto Lublin podpisało umowę z firmą SiDLY Sp. z o.o., która dostarczy i zapewni obsługę teleopasek, oferując osobom potrzebującym pomoc całodobowego Centrum Teleopieki. To program pilotażowy. Rekrutacja rozpocznie się 24 lipca i potrwa do 7 sierpnia 2019 r.

To pierwszy taki projekt w naszym mieście. Inicjatywa jest elementem realizowanego w Lublinie programu „Lublin Strefa 60+”. Głównym celem jest poprawa jakości życia osób w wieku senioralnym. Wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, chcemy umożliwić osobom starszym jak najdłuższe bezpieczne pozostawanie w najbliższym im domowym zaciszu. Takie rozumienie opieki nad osobami niesamodzielnymi i starszymi wpisuje się w realizowaną przez nas politykę społeczną mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zadanie związane z zakupem i obsługą opasek będzie realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie w okresie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020 r.

To koordynowana usługa dla osób wymagających stałej kontroli i wsparcia, ale także dla tych, które są obciążone ryzykiem zdrowotnym, a chcą zwiększyć swoją niezależność. Daje poczucie bezpieczeństwa zarówno seniorowi, jak i jego najbliższym, którzy na co dzień z nim nie przebywają. Pozwala nie tylko monitorować podstawowe czynności życiowe i zdarzenia alarmowe, upadek czy opuszczenie bezpiecznej lokalizacji, ale też daje możliwość komunikowania się seniorowi z Centrum Teleopieki – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Koszt zaopatrzenia 400 osób starszych w opaski i zapewnienie systemu ich monitoringu rozstrzygnięty w drodze przetargu to kwota 190 tys. zł. Zakup zostanie sfinansowany z projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11 Włączenie społeczne, 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne dla projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”.

System Teleopieki – jak to działa?

Operator systemu teleopieki zapewnia:

 • prezentację działania systemu teleopieki seniorowi oraz przeszkolenie go w zakresie obsługi urządzenia,

 • podłączenie opaski do systemu teleopieki,

 • całodobową łączność z Centrum Teleopieki,

 • monitoring wskaźników mierzonych przez opaskę,

 • rejestrację sygnałów alarmowych.

Każdy uczestnik otrzymuje opaskę na nadgarstek wyposażoną w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki. Części opaski mające kontakt ze skórą są antyalergiczne i mają regulację długości paska. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się z opiekunem/członkiem rodziny oraz w razie potrzeby z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym: m. in. informują osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, wzywają pogotowie lub służby ratunkowe, jeśli sytuacja tego wymaga.

Opaska ma indywidualny, niepowtarzalny numer i wyposażona jest w:

 • przyciski do bezpośredniego połączenia się z Centrum Teleopieki i odbierania połączeń przychodzących,

 • miernik tętna,

 • czujnik upadku,

 • czujnik zdjęcia i założenia opaski,

 • lokalizator GPS (zasięg sieci obejmuje 100% terenu Lublina),

 • pomiar poziomu ładowania baterii.

Serwis opaski zapewnia wykonawca, firma SiDLY.

Centrum Teleopieki funkcjonować będzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Do obsługi wykonawca zapewnia ratownika medycznego lub ratownika posiadającego kwalifikacje zgodnie
z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Dz. U. 2019, poz. 993 oraz pracownika technicznego.

Pracownicy Centrum Teleopieki mają obowiązek:

 • odbierać alarm z opaski,

 • nawiązywać kontakt z uczestnikiem po odebraniu alarmu,

 • kontaktować się z podanym wcześniej przez uczestnika numerem telefonu w celu weryfikacji wystąpienia alarmu,

 • wzywać pomoc,

 • utrzymać kontakt z uczestnikiem do momentu przybycia pomocy,

 • stale monitorować stan techniczny opasek i poziom ich naładowania.

Dla kogo jest przeznaczona opaska?

Opaskę może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria:

 • zamieszkuje na terenie Miasta Lublin,

 • jest w wieku 60+,

 • jest osobą z niepełnosprawnością, niesamodzielną,

 • ma trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego.

Rekrutacja będzie prowadzona od 24 lipca 2019 r. do 7 sierpnia 2019 r. Dokumenty zgłoszeniowe można składać:

 • w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, Lublin, pok. 14P, tel. 81 466 55 60, 667 352 149, 539 867 635, mail: sosdlaseniora@zow.lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,

 • w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, pok. 13, tel. 81 466 30 50 lub 81 466 20 69, mail: wips@lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie, ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin z dopiskiem na kopercie SOS dla Seniora, przy czym za datę wpływu przyjmuje się datę wpływu dokumentów zgłoszeniowych, a nie datę wysłania formularza.

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia w wersji elektronicznej można będzie od 23 lipca pobrać na stronach http://www.zow.lublin.eu/sosdlaseniora oraz www.lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/

Do przeprowadzenia rekrutacji powołana zostanie komisja. Wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną telefonicznie o tym powiadomione i zaproszone na szkolenie, które przeprowadzi wykonawca zadania firma SiDLY w siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia. Planowane uruchomienie systemu monitoringu – 1 września.

Opaski życia to niejedyna z działalność na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Przypominamy również o stałej akcji prowadzonej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, samotnie zamieszkujących, realizowanej we współpracy z Pogotowiem Ratunkowym – „Pudełko życia”. Jego celem jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa w zakresie zdrowia i życia. Projekt zakłada umieszczenie wszystkich ważnych informacji o osobie w jednym miejscu – specjalnie do tego celu przygotowanym pudełku.

Zgodnie z założeniem pomysłodawców, miejscem na umieszczenie pudełka jest lodówka. Pudełko opatrzone jest specjalną naklejką z logo akcji, aby łatwo było je dostrzec i szybko wykorzystać zawarte w nim informacje o osobie potrzebującej pomocy.

W specjalnie przygotowanym pudełku znajduje się karta informacyjna wypełniona zgodnie z instrukcją, zawierająca numery telefonów lub adresy do najbliższych, których należy poinformować o pobycie w szpitalu, na co osoba choruje oraz jakie leki przyjmuje. Ważne mogą okazać się informacje, że w domu znajduje się kot lub pies i komu przekazać zwierzę pod opiekę podczas nieobecności właściciela.

W sytuacji akcji ratunkowej związanej z zagrożeniem zdrowia lub życia seniora i utraty kontaktu z nim, informacje zawarte w karcie informacyjnej znajdujące się w pudełku będą miały kluczowe znaczenie dla szybkiej reakcji pomocowej.

Osoby zainteresowane otrzymują specjalnie oznakowane pudełko wraz z kartą informacyjną, którą winny szczegółowo wypełnić oraz naklejkę na lodówkę, aby ratownicy medyczni wiedzieli, że tam mogą szukać informacji o pacjencie. Zarówno pudełko, jak i lodówka opatrzone są właściwym logo.

Inicjatywa skierowana jest do wszystkich seniorów i osób niepełnosprawnych, ale szczególnie do osób samotnie mieszkających.

Miejsca uzyskania informacji, pomocy przy wypełnianiu karty informacyjnej i wydawania pudelek:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Marii Koryzonowej 2d,

Filie MOPR (i sekcje pracy socjalnej MOPR) – Filia nr 1 ul. Lubartowska 6-8, Filia nr 2 ul. Hutnicza 1A, Filia nr 3 ul. Mieszka I 4, Filia nr 4 ul. Kompozytorów Polskich 8, Filia nr 5 ul. Nałkowskich 114,

Zespół Ośrodków Wsparcia ul. Lwowska 28,

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych ul. Stanisława Leszczyńskiego 23.

(Materiały UM Lublin)

Zostaw komentarz