fbpx

Spotkanie "Sztuka w przestrzeni publicznej"

10 czerwca 2015
Komentarze wyłączone
1 015 Wyświetleń

 17 czerwca odbędzie się na Wydziale Artystycznym UMCS spotkanie pt.: “Sztuka w przestrzeni publicznej” skierowane do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie z włodarzami miast Lubelszczyzny ma na celu uruchomienie szeroko rozumianej współpracy pomiędzy samorządami, a Wydziałem Artystycznym UMCS. Przewidywanym efektem ma być podniesienie estetyki poprzez realizacje rzeźbiarskie i malarskie w przestrzeni publicznej, projekty promocyjno-informacyjne promujące atrakcyjność wizerunku miasta oraz projekty artystyczno-edukacyjne integrujące lokalne społeczności i przeciwdziałające wykluczeniu.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 12 czerwca 2015 r. (piątek).
http://www.umcs.pl/pl/enqForm,spotkanie-pt-sztuka-w-przestrzeni-publicznej-,149.html

Komenatrze zostały zablokowane