fbpx

Startują konsultacje rozwoju elektromobilności w Lublinie

30 listopada 2020
646 Wyświetleń

W dniu dzisiejszym, 30 listopada, rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju elektromobilności w Lublinie. W dokumencie wskazano kierunki działań mające przyczynić się do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności w naszym mieście. Opinie i uwagi można zgłaszać do 14 grudnia.

– Projekt dokumentu skierowanego do konsultacji zawiera opis aktualnego systemu komunikacyjnego w Lublinie obejmującego transport publiczny, komunalny i prywatny oraz opis istniejącej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania gazu ziemnego. W dokumencie ujęto również analizę parametrów ilościowych i jakościowych transportu. Dokonano ponadto oceny wydolności systemu elektroenergetycznego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. I co najważniejsze, projekt przedstawia plan wdrażania elektromobilności w Lublinie, zawierający harmonogram niezbędnych inwestycji, służących realizacji przyjętego scenariusza – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Głównym celem Strategii rozwoju elektromobilności w Lublinie jest stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności w mieście. Cel ten obejmuje między innymi rozwój elektromobilności w transporcie publicznym, komunalnym i prywatnym, w jednostkach administracji publicznej, u dostawców usług publicznych, w przedsiębiorstwach, uczelniach, u zarządców i właścicieli budynków, a także elektromobilność mieszkańców i osób odwiedzających Lublin. Wyznaczone kierunki mają przyczynić się do stworzenia w Lublinie systemu transportu zrównoważonego, opartego na rozwoju systemu komunikacji publicznej i alternatywnych form komunikacji wewnątrz miasta, co stanowi jeden z elementów wskazanych w Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020. W dokumencie zaplanowano również działania wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Obejmują one zapewnienie określonego udziału pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów wykorzystywanych przez urząd, transport publiczny, podmioty wykonujące zadania publiczne oraz budowę ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na terenie miasta. Strategia sporządzona została do roku 2036.

Opinie, uwagi i wnioski można wysyłać na adres konsultacje@lublin.eu. Uwagi na piśmie należy składać z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Ponadto, 10 grudnia w godzinach 8.00-14.30 odbędzie się dyżur konsultacyjny, podczas którego można dzwonić na numer telefonu 81 466 1633 i pisać na adres bze@lublin.eu.

Dokument służy realizacji celów wynikających z Programu rozwoju elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w tym w szczególności z Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Strategia rozwoju elektromobilności w Lublinie to element projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu GEPARD II – transport niskoemisyjny.

Źródło: Biuro Prasowe w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz