fbpx

UMCS na podium

5 listopada 2017
1 272 Wyświetleń

Znamy wyniki najnowszego raportu  „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, przedstawiającym aktualne trendy w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. W kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”, UMCS w Lublinie znalazł się na 1. miejscu w Polsce, osiągając tym samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia – 6,72%. Na uniwersytecie obecnie studiuje 1600 cudzoziemców, z czego 670 rozpoczęło w tym semestrze naukę na pierwszym roku studiów.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zajmuje również 1. miejsce wśród uczelni publicznych w kształceniu studentów z Ukrainy (1393 osoby). W zestawieniu obejmującym „Studentów z Białorusi” Uczelnia uplasowała się z kolei na 4. miejscu z liczbą 135 studentów (awans aż o 7 pozycji w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia), a w kategorii „wielokulturowość na uniwersytetach” zajmujemy 11. pozycję wśród czołowych 20 ośrodków akademickich.

Raport Studenci zagraniczni w Polsce jest cykliczną publikacją opracowywaną przez analityków programu “Study in Poland” prezentującą najaktualniejsze dane nt. studentów zagranicznych na polskich uczelniach. Część z nich to ekskluzywne, niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego. Raport analizuje tendencje na polskim rynku edukacyjnym i ewolucje w kompozycji grupy studentów obcokrajowców na przestrzeni lat – w różnych przekrojach. Tegoroczny raport to ósma edycja publikacji przygotowanej w ramach programu promocji polskich uczelni za granicą „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Zostaw komentarz