fbpx

Uroczyste otwarcie na UMCS

24 września 2020
1 348 Wyświetleń

23 września 2020 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uroczyście otworzył nowoczesne obiekty dydaktyczne Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii na Kampusie Zachodnim UMCS im. Unii Lubelskiej. 

Rozpoczęta w 2018 roku inwestycja przy ul. Głębokiej 44 obejmowała realizację trzech funkcjonalnie połączonych obiektów. Od strony zachodniej wykonany został sześciokondygnacyjny budynek Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, zajmujący 6183,20 m², zaś w skrzydle wschodnim zlokalizowany został Instytut Psychologii, który ma pięć kondygnacji i zajmuje 3750,20 m². W tzw. łączniku (trzy kondygnacje, 1152,74 m²) znajdują się części wspólne, takie jak: biblioteka, szatnia, barek oraz pomieszczenia techniczne. W ciągu 18 miesięcy powstał nowoczesny kompleks dydaktyczny o łącznej powierzchni ponad 11 tys. m².

Od października tego roku studenci zyskają możliwość korzystania z komfortowych warunków kształcenia. Oba obiekty – oprócz nowoczesnych auli, sal wykładowych i seminaryjnych – posiadają również pomieszczenia specjalistyczne, dzięki którym położony zostanie jeszcze silniejszy nacisk na praktyczny aspekt zajęć dydaktycznych. Pomieszczenia kół naukowych, siedziba Legii Akademickiej, sale pracy własnej studentów i pracownie telewizyjne będą dla nich dostępne w nowej siedzibie Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, zaś w obiekcie Instytutu Psychologii ulokowane zostały m.in.: pracownia testów psychologicznych czy pomieszczenie akademickiego centrum wsparcia.

Inwestycja w Kampusie Zachodnim UMCS im. Unii Lubelskiej jest niezwykle istotna zarówno z punktu widzenia studentów, którzy otrzymają nowoczesne przestrzenie do nauki, pogłębiania wiedzy, pielęgnowania pasji, odkrywania własnych możliwości i nowych ścieżek, jak i pracowników, którym zapewniamy odpowiednie warunki do prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie. Są to bowiem budynki o nowoczesnej architekturze i wyposażeniu, odpowiadające standardom XXI wieku – mówi prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS. – Skorzysta również sama Uczelnia, która zlokalizuje swoje jednostki w pobliżu miasteczka akademickiego. Uniwersytecki kampus staje się w tym momencie przestrzenią jeszcze bardziej unikatową, a do tego nowoczesną i funkcjonalną, ze względu na zgrupowanie obiektów uniwersyteckich na jednym obszarze. Przez tę inwestycję dopełnia się więc pewien pakiet warunków niezbędnych do tego, by UMCS stał się jedną z wiodących uczelni w Polsce, konkurujących ze sobą pod względem poziomu, jakości i komfortu studiów. Jestem przekonany, że efekt końcowy w postaci tej konkretnej infrastruktury będzie stanowił o sile UMCS-u w kolejnych latach – dodaje Rektor UMCS.

Obiekty są dostępne dla osób niepełnosprawnych w sposób zapewniający im komfort pracy i studiowania. Są to również budynki o ciekawej, nowoczesnej architekturze oraz wystroju wnętrz, nowocześnie wyposażone.

U podstaw realizacji tej inwestycji leżało kilka przesłanek – wspomina prof. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS w latach 2012–2020. – Główna to przekonanie, że o pozycji współczesnych uniwersytetów decyduje nie tylko poziom naukowy, ale istotne są także warunki, w jakich pracują nauczyciele akademiccy i studiuje młodzież. Druga przesłanka to brak możliwości pozyskania dużych środków finansowych z MNiSW na niezbędną modernizację Wydziałów Politologii i Dziennikarstwa oraz Pedagogiki i Psychologii. Natomiast trzecia przesłanka to pojawienie się szansy (wzorem wiodących uniwersytetów, takich jak: UJ, UAM, UW, UG) na pozyskanie środków rządowych na nową inwestycję na posiadanych przez Uczelnię terenach. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować rządowi Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i ówczesnej Minister Finansów prof. Teresie Czerwińskiej za ogromne wsparcie finansowe, dzięki któremu dzisiaj możemy uroczyście otworzyć nowe siedziby Wydziału i Instytutu, dając studentom i pracownikom godne warunki do pracy i nauki. Pragnę również podziękować Panu Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi, wszystkim pracownikom naszej Uczelni, i pracownikom Urzędu Miasta Lublin za dużą przychylność i życzliwość dla realizacji tej inwestycji, dzięki czemu nowe obiekty mogły tak szybko powstać – dodaje prof. Michałowski.

Jak mówi Kanclerz UMCS Grażyna Elżbieta Fiok: – Działania inwestycyjne UMCS-u w postaci nowoczesnych obiektów na Kampusie Zachodnim im. Unii Lubelskiej są dowodem na to, że możliwe jest kompleksowe podejście do rozwoju potencjału infrastrukturalnego uczelni. Budowa tych wspaniałych i nowoczesnych siedzib stanowiła ogromne wyzwanie inwestycyjne, a ich powstanie jest wielkim sukcesem i owocem wielu starań ze strony naszej Uczelni. Chciałabym bardzo podziękować za wkład i zaangażowanie pracownikom naukowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa i Instytutu Psychologii, pracownikom administracji, a szczególnie działowi inwestycji. Jestem również wdzięczna za profesjonalną współpracę z firmą WARBUD, która dbała o sprawne i terminowe realizowanie prac budowlanych w czasach trwającej pandemii. Dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi oddajemy pracownikom i studentom obiekty odpowiadające współczesnym standardom do prowadzenia badań i nauki. 

Realizacja prac w Kampusie Zachodnim UMCS im. Unii Lubelskiej od pierwszych dni musiała odbywać się pod nadzorem saperskim z uwagi na znalezione miny przeciwpancerne pochodzące z czasów II wojny światowej. Pomimo początkowych przeszkód stan surowy budynku zakończony został już po ośmiu miesiącach od momentu wejścia na plac budowy. Jednym z bardziej wymagających i czasochłonnych etapów prac było wykonanie skomplikowanej elewacji budynków, z innowacyjnymi oprawami oświetleniowymi

Mamy ogromną satysfakcję z zakończenia tej inwestycji pomimo bardzo krótkiego terminu realizacji. Obiekty zostały zrealizowane przez Warbud w wysokim standardzie, z dbałością o każdy szczegół. Rozpoczynając kontrakt w grudniu 2018 r., w czasie prosperity na rynku budowlanym, mierzyliśmy się z nieustannym brakiem wykwalifikowanych pracowników i podwykonawców – powiedział Piotr Ordon, Dyrektor Regionu Wschód WARBUD SA. 

Nasze doświadczenie w wykonawstwie obiektów edukacyjnych  oraz, co należy podkreślić, dobra współpraca z lokalnymi podwykonawcami i dostawcami przyniosły znakomity rezultat. Na każdym etapie realizacji priorytetem dla Warbudu było bezpieczeństwo pracowników. Nasze wysiłki zostały dostrzeżone i budowa lnstytutu Psychologii oraz Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS została uznana za najbardziej bezpieczną budowę w województwie lubelskim, i zajęła I miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie” 2019, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie. W ostatnich miesiącach to bezpieczeństwo nabrało szerszego znaczenia w związku z pandemią Covid-19 i wyzwaniami z nią związanymi: jak kontynuować pracę nad inwestycją i jednocześnie ochronić pracowników przed zakażeniem. Zdecydowane działania Zarządu Warbudu dotyczące procedur sanitarnych na budowach, organizacji placów budów, obostrzeń w kontaktach z innymi osobami oraz zapewnienia dostaw środków ochronnych uchroniły nas przed przerwaniem robót i w konsekwencji opóźnieniem prac. Dotrzymaliśmy naszych zobowiązań w stosunku do Klienta – UMCS. Cieszymy się, że nasza firma ma wkład w budowę nowoczesnej infrastruktury Kampusu Zachodniego UMCS. Życzmy żeby jak najlepiej służyła ona przez lata studentom i pracownikom – dodał Piotr Ordon.

Od  października br. pracownicy i studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczną pracę i naukę w nowych siedzibach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa oraz Instytutu Psychologii przy ul. Głębokiej 44. 

Łączny koszt realizacji inwestycji to 83 958 186,36 zł brutto.

Źródło: UMCS

Foto: Bartosz Proll (UMCS).


Zostaw komentarz