fbpx
WAŻNE
Inscenizacja Bitwy nad Bugiem (24 czerwca, 2021 5:58 pm)
12. Lublin Jazz Festiwal (23 czerwca, 2021 6:49 pm)
W Labiryncie sztuki (22 czerwca, 2021 12:01 pm)
Drohobycz w akwareli (21 czerwca, 2021 5:16 pm)

Visiting Professors in Lublin

10 czerwca 2021
43 Wyświetleń

Visiting Professors in Lublin to program Miasta Lublin, mający na celu wsparcie uczelni oraz instytutów badawczo-rozwojowych w zakresie organizacji wizyt wybitnych osobistości świata nauki i biznesu. Działalność takich osób w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Program Visiting Professors in Lublin ma wzmacniać międzynarodową współpracę badawczą oraz pomóc w kreowaniu wizerunku Lublina jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu. Jego celem jest też wspieranie rozwoju potencjału dydaktycznego lubelskich uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych oraz pomoc w procesie nawiązywania oraz utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie. Inspiracją stworzenia programu są działania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Research in Lublin. (ann)

foto: UMCS w Lublinie

Zostaw komentarz