fbpx

Wiele ciekawych kierunków zimowej rekrutacji na studia na UMCS

21 stycznia 2021
611 Wyświetleń

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie zaprasza do udziału w zimowej rekrutacji na studia II stopnia oraz studia podyplomowe.

Aktualnie trwa nabór na studia II stopnia z zakresu inżynierii nowoczesnych materiałów, IT Cyber Security, gospodarki przestrzennej oraz na wiele kierunków studiów podyplomowych.

Studia II stopnia

 • Inżynieria nowoczesnych materiałów to studia II stopnia stacjonarne (1,5 roczne). Stanowią kontynuację prowadzonych przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz i Wydział Chemii studiów inżynierskich na kierunku o tej samej nazwie. Studia pozwalają uzyskać tytuł magistra w dziedzinach związanych z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć fizyki i chemii w syntezie i badaniach własności nowoczesnych materiałów. Kierunek opiera się na pogłębionej wiedzy w dziedzinach nauk fizycznych i chemicznych związanych z projektowaniem materiałów dedykowanych do rozwiązywania określonych problemów badawczych oraz użytkowych (przemysłowych, medycznych). Szczegółowe informacje: https://rejestracja.umcs.pl/Rekrutacja/kierunki/1384
 • IT Cyber Security – studia II stopnia stacjonarne (2-letnie) prowadzone w języku angielskim. IT Cyber Security kształci specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Studenci będą poznawali różnego rodzaju techniki pozwalające pokonać zagrożenia występujące w sieci. Zdobędą także wiedzę i poznają metody oraz zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem czy phishingiem (tj. oszustwem polegającym na wyłudzeniu poufnych informacji, zainfekowaniu komputera itp.). Kierunek adresowany jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz  zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cyfrowych systemów przetwarzania informacji. Szczegółowe informacje: http://itcybersecurity.umcs.pl/
 • Gospodarka przestrzenna- studia II stopnia stacjonarne (1,5 roczne), które poszerzą wiedzę dotyczącą planowania i kształtowania przestrzeni. Studia ukierunkowane są także na pogłębienie wiedzy o zjawiskach społecznych i ekonomicznych w przestrzeni geograficznej oraz na rozszerzenie i udoskonalenie warsztatu planistycznego. Kształcenie na tym kierunku uwzględnia mechanizmy i narzędzia planowania stosowane przez polskie podmioty publiczne, a także instrumenty Unii Europejskiej. Szczególowe informacje: https://rejestracja.umcs.pl/Rekrutacja/kierunki/1371

Aktualna rekrutacja na następujące kierunki studiów podyplomowych:

 • Analiza danych,
 • Archiwistyka,
 • Arteterapia z elementami psychologii twórczości,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Diagnoza i terapia neuropsychologiczna,
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i zdrowia z metodyką pierwszej pomocy (studia kwalifikacyjne),
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej),
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób nie mających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej),
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej),
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób nie mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej),
 • Edukacja zdrowotna z elementami pierwszej pomocy,
 • Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli,
 • Logopedia – studia czterosemestralne, Neurologopedia,
 • Podyplomowe Studium Legislacji,
 • Praktyka edukacji medialnej dla nauczycieli i bibliotekarzy,
 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu,
 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela,
 • Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa,
 • Psychologia sportu dla psychologów,
 • Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego,
 • Surdologopedia,
 • Systemy Informacji Geograficznej w praktyce, Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką.

Oferowane przez naszą Uczelnię kierunki studiów podyplomowych, przygotowane zostały w oparciu o wymagania współczesnego rynku pracy oraz oczekiwania kandydatów, którym coraz częściej zależy na poszerzaniu swojej wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy rozwijaniu własnych zainteresowań.

Źródło: Rzecznik Prasowy UMCS

Zostaw komentarz