fbpx

Wiolonczela dla Patrona

13 czerwca 2015
Komentarze wyłączone
730 Wyświetleń

Święto 2Jak co roku w czerwcu KUL im. Jana Pawła II świętuje zakończenie kolejnego roku akademickiego. Święto dedykowane pamięci założyciela i pierwszego rektora KUL – ks .Idziemu Radziszewskiemu ( za 3 lata KUL będzie obchodzić stulecie istnienia ) związane jest z zakończeniem studiów i rozdaniem dyplomów magisterskich i licencjackich. W tym roku była to również okazja uhonorowania  prof. Józefa Ferta – literaturoznawcy, badacza twórczości Norwida, Czechowicza i Herberta, poety i byłego prorektora KUL do spraw dydaktyki i wychowania, który z rąk Metropolity Lubelskiego ks. Stanisława Budzika odebrał Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice – jedno z najwyższych odznaczeń Kościoła rzymskokatolickiego, które może otrzymać osoba świecka.

Ponadto, podczas tegorocznego święta po raz pierwszy zostały wręczone Nagrody im. Anieli hrabiny Potulickiej za sukces gospodarczy, realizowany w duchu solidarnego humanizmu. Nagroda, ustanowiona przez Senat KUL w 2014 roku, ma na celu upamiętnienie postaci i dzieła Anieli hr. Potulickiej – osoby żarliwej wiary, subtelnego smaku artystycznego, przedsiębiorczej, wrażliwej i skutecznej w zakresie inicjatyw religijnych, charytatywnych i oświatowych. Hrabina promowała indywidualne inicjatywy i przypominała, że w działaniach gospodarczych należy dbać o ich społeczne otoczenie (hipoteka społeczna). Fundatorem Nagrody jest Fundacja Potulicka. Do nagrody mogli zostać zgłoszeni właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Wysokość Nagrody wynosi 10 tys. Zł. Zwieńczeniem Święta Patronalnego był koncert z cyklu OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką w wykonaniu wybitnej niemieckiej wiolonczelistki Kerstin Feltz ( absolwentka m.in. konserwatorium w Weimarze ) oraz międzynarodowej sławy pianisty Zoltána Füzesséry`ego. W programie znalazły się utwory takich kompozytorów jak Claude Debussy, Johann Brahms  oraz Fryderyk Chopin. Koncert poprowadziła Teresa Księska-Falger. Cykl koncertów OPUS MAGNUM wpisał się na stałe w muzyczny krajobraz Lublina wyrastając na jedno z najpoważniejszych wydarzeń kulturalnych na Lubelszczyźnie. Warto przy okazji wspomnieć, że wydarzenie znalazło się w gronie nominowanych do tegorocznej nagrody Ambasador Lubelszczyzny. ( gras )

Komenatrze zostały zablokowane