fbpx

Wojewódzki Dzień Samorządowca

8 czerwca 2017
1 026 Wyświetleń

300 samorządowców z całego regionu przyjechało dziś do Lublina na uroczystość z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, upamiętniającego pierwsze wybory samorządowe w 1990 roku. Prezydenci, burmistrzowie, wójtowie i radni byli gośćmi samorządu województwa.

– Samorządy są siłą naszego kraju. Troska o małe ojczyzny przekłada się na to, jak żyje się nam wszystkim. Realizujecie inwestycje i aktywizujecie lokalne społeczności, dlatego waszą pracę w ostatnich latach pozytywnie ocenia blisko 70% mieszkańców – mówił marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.

Marszałek Sosnowski podsumował wykorzystanie środków unijnych w poprzednich perspektywach. W sumie od 1999 roku do 2017 roku województwo lubelskie w ramach środków UE otrzymało dofinansowanie w kwocie 31 mld złotych. W perspektywie finansowej 2007-2013 jednostki samorządu terytorialnego jako główni beneficjenci polityki spójności wykorzystały ok. 51% ogólnej wartości dofinansowania. Budżet RPO WL 2007-2013 wyniósł 1,193 mld euro.

Gośćmi uroczystości byli prof. Igor Zachariasz, który mówił o przyszłości samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń polskich i zagranicznych oraz prof. Paweł Czechowski, z Uniwersytetu Warszawskiego, który podsumował spotkanie.

O swoich doświadczeniach w codziennej pracy w samorządzie mówili starosta lubelski Pawel Pikula, pełniący też funkcję przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wrobel oraz wójt gminy Zamość Ryszard Gliwiński. Wojewódzki Dzień Samorządowca był okazją do wręczenia pamiątkowych dyplomów. Otrzymało je 75 samorządowców: prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych, którzy pełnią swoje funkcje nieprzerwanie od 2002 roku. – Pełnicie swoje funkcje dzięki mieszkańcom, oni darzą was zaufaniem od wielu już lat. Dla nas samorządowców to jedno z największych wyróżnień, jakie możemy zawodowym życiu otrzymać – mówił marszałek Sławomir Sosnowski.

Archiwum UMWL

Zostaw komentarz