fbpx

Wspólna strategia rozwoju 27 samorządów Lubelszczyzny

2 marca 2021
491 Wyświetleń

Dzisiaj (2 marca) przedstawiciele 27 samorządów Lubelszczyzny zadeklarowali podpisanie porozumienia, którego celem jest opracowanie wspólnej strategii rozwoju. Porozumienie to pozwoli na przygotowanie obligatoryjnych materiałów realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (ZIT LOM) w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027. Ostatecznym zawiązaniem Związku ZIT będzie m.in. powołanie stowarzyszenia, przygotowanie Strategii Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla LOM.

– Budowanie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych rozpoczęliśmy w 2014 roku wspólnie z piętnastoma gminami sąsiadującymi z Miastem Lublin. W ubiegłym roku intencję budowania Lubelskiej Metropolii wyraziły kolejne gminy i powiaty województwa Lubelskiego. W lutym br. Lubelski Obszar Metropolitalny został określony jako teren dwudziestu dwóch gmin. Dzisiejsze spotkanie wszystkich partnerów LOM oficjalnie rozpoczęło współpracę w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Lubelski Obszar Metropolitalny zamieszkuje blisko trzydzieści procent mieszkańców Województwa Lubelskiego i stanowi on obszar koncentracji życia gospodarczego, przemysłowego, kulturalnego, akademickiego, zdrowotnego i turystycznego. Miasto wojewódzkie i gminy Obszaru Metropolitalnego są jednocześnie istotnymi dla województwa węzłami komunikacyjnymi łączącymi transport samochodowy, kolejowy i lotniczy. Obszar ten to także tereny wiejskie, rolnicze i atrakcyjne turystycznie, silnie powiązane funkcjonalnie z ośrodkami miejskimi – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Istotą ZIT w perspektywie 2021-2027 jest realizacja partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Jest więc to mechanizm pozwalający samorządom na realizację przedsięwzięć, których oddziaływanie pozwala niwelować zdiagnozowane, wspólne problemy mieszkańców całego obszaru. W obecnym kształcie Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na Lubelszczyźnie wskazano siedemnaście takich obszarów. Aby móc zrealizować instrument ZIT na danym obszarze należy zawiązać zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa.

Dotychczas funkcjonowało ono w formie porozumienia międzygminnego (16 gmin). Z uwagi na przystąpienie do instrumentu powiatów, optymalną formą partnerstwa jednostek samorządu będzie powołanie stowarzyszenia (22 gminy + 5 powiatów). Jednocześnie partnerstwo to musi opracować Strategię Rozwoju Ponadlokalnego, która określi planowany kształt działań na danym obszarze i będzie stanowiła strategiczny dokument pozwalający na pozyskanie środków finansowych dla rozwoju LOM.

Więcej: https://lublin.eu/prezydent-miasta-lublin/aktualnosci/wspolna-strategia-rozwoju-27-samorzadow-lubelszczyzny,85,1723,1.html

Źródło: Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Lublin

Zostaw komentarz