fbpx

Współpraca badawczo-rozwojowa UMCS, Gminy Lublin, MPWiK i spółki Nexbio

26 kwietnia 2021
687 Wyświetleń

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Gmina Lublin, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie oraz spółka Nexbio podpisały umowę o współpracy badawczo-rozwojowej. Wydarzenie odbyło się 26 kwietnia 2021 r. w przestrzeniach Centrum Ecotech-Complex.

Przedmiotem umowy są wspólne prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące wykrywania zagrożeń dla człowieka i środowiska, w tym w szczególności analiza i monitoring biologiczno-chemiczny lubelskich ścieków, pod kątem obecności w nich wirusa SARS-CoV-2.

W konferencji prasowej udział wzięli: Rektor UMCS – prof. Radosław Dobrowolski, Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk, Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie – Sławomir Matyjaszczyk, Wiceprezes Zarządu MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie – Krzysztof Wójtowicz, Prezes Zarządu Nexbio Sp. z o.o – Maciej Maniecki, Kierownik Laboratorium Nexbio – Jakub Wójcik, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką – dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych – prof. Anna Jarosz-Wilkołazka, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych – prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.

Konferencję prasową otworzył Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski. ­­– Cieszę się z ponownego spotkania na konferencji dotyczącej umowy o współpracy badawczo-rozwojowej i aspektów zdrowotnych związanych z pandemią koronawirusa. Synergiczna kooperacja wynika z podjęcia możliwości monitorowania ścieków komunalnych w kontekście obecności w nich m.in. wirusa SARS-CoV-2. Umowa ma również znacznie szerszy wymiar współpracy – dotyczyć będzie bowiem prac wdrożeniowo-badawczych oraz działań dydaktycznych i edukacyjnych – powiedział Rektor UMCS.

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk. – Jestem pewien, że współpraca nawiązana pomiędzy Miastem Lublin, UMCS, MPWiK oraz Nexbio stworzy możliwość synergicznego wykorzystania potencjału wszystkich partnerów. Myśląc o intensywnym i innowacyjnym rozwoju musimy pamiętać o tym, jak ważna jest właśnie współpraca na linii samorząd – nauka – biznes. Jako Lublin udowadniamy, że z jednej strony możemy być inicjatorem takich projektów, a z drugiej odbiorcą rezultatów badań naukowych prowadzonych na lubelskich uczelniach. UMCS wraz z Miastem Lublin są ważnymi łącznikami pomiędzy nauką a biznesem. Współpracując ze sobą korzystamy z posiadanych przez wszystkie strony zasobów kadrowych, jednocześnie stymulując popyt na określone kwalifikacje i umiejętności wśród absolwentów oraz budując zaangażowanie pracodawców w procesy kształcenia na lubelskich uczelniach – podkreślił.

Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie Sławomir Matyjaszczyk mówił z kolei o tym, jak powstał pomysł na realizację projektu, którego dotyczy podpisana umowa, a także o konieczności rozwijania współpracy z różnymi podmiotami: – Pomysł na badania ścieków pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2 zrodził się po analizie badań, które prowadzone były w tym zakresie na świecie. Uznaliśmy, że my również w Lublinie możemy się tego podjąć, przy współpracy z odpowiednim partnerem. Po połączeniu zasobów MPWiK z wiedzą akademicką i biznesem daje nam to dodatkowe możliwości i otwiera przestrzeń do szerokiej współpracy przy badaniu wody i ścieków.

Maciej Maniecki Prezes Zarządu spółki Nexbio podkreślił, jak istotny dla akademickiego Lublina, miasta oraz biznesu jest podjęty projekt: – Ten pierwszy krok, który zrobiliśmy na przełomie roku dzisiaj może przekształcić się w badania i projekty naukowo-badawcze, których rezultaty posłużą nam wszystkim – całemu społeczeństwu. Jesteśmy w stanie zrobić coś jako jedyni i pierwsi w Europie. Z entuzjazmem przyjmujemy zaproszenie do tego projektu. Dzisiaj wyzwaniem stojącym przed nami wszystkimi jest dobre wykorzystanie potencjału akademickości Lublina również jako elementu rozwoju gospodarczego naszego regionu. Ta synergia uczelni, potencjału badawczego i innowacji, które rodzą się w murach uczelni z samorządem oraz prywatnym biznesem, powinna stanowić wartość.

Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych UMCS:
– Chciałabym uświadomić wagę tego projektu. Monitorowanie ścieków jest nieuniknione w skali kraju. Podejmujemy te zadania po raz pierwszy w Polsce. Takie badania prowadzone są już w niektórych krajach europejskich, np. w Skandynawii czy Belgii, gdzie dość wcześnie udało się odkryć ogniska chorób wirusowych. Dzięki tej współpracy będziemy mogli określać zagrożenia związane z wirusem SARS CoV-2 na terenie miasta ze wskazaniem na konkretne dzielnice i ulice. Planujemy poszerzyć nasze badania i przygotować się na przyszłe zagrożenia. Jesteśmy świadomi, ze nowe zagrożenia wirusologiczne niebawem nas dotkną. Planujemy także badania nad innymi czynnikami, które pozwolą na monitorowanie zdrowia naszego miasta, a później regionu.

Współpraca w ramach tzw. potrójnej helisy tzn. administracji, nauk i biznesu bardzo dobrze układa się w Lublinie. Mamy efekty zarówno w ramach rozwoju tzw. Lubelskiej Wyżyny IT, jak również stale pojawiają się nowe inicjatywy. Projekt, o którym informujemy dzisiaj ma olbrzymie możliwości aplikowania o kolejne granty oraz pozyskiwania środków finansowych, które właśnie w naszym regionie będą wykorzystane. Dostrzegam w nim także olbrzymie możliwości dla inżynierów mających doświadczenie w prowadzeniu zaawansowanych prac laboratoryjnych – dodał dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką.

Prowadzenie tego rodzaju prac badawczych przez lubelskich naukowców w kooperacji z Gminą Lublin, MPWiK-iem i spółką Nexbio stanowi dobrą perspektywę, ponieważ nie możemy wykluczyć przyszłych zagrożeń. Jest to również podstawa do tworzenia i realizowania ciekawych projektów. W perspektywie bliskiej przyszłości, oprócz kwestii związanych z obecnością wirusa SARS-CoV-2 w lubelskich ściekach, niezwykle interesujący wydaje się również temat monitoringu mikrobiologicznego ścieków i metabolitów leków i narkotyków wśród mieszkańców Lublina, a także korelacji wzrostu zakażeń chorobą COVID-19 ze zmianą temperatury czy otoczenia.

Źródło: Centrum Prasowe UMCS

foto Bartosz Proll

Zostaw komentarz