fbpx

Wybrano Nowego Skarbnika Miasta Lublin

19 listopada 2020
611 Wyświetleń

Nowym Skarbnikiem Miasta Lublin została Pani Lucyna Sternik, dotychczas Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości ds. Planowania Finansowego oraz Księgowości Budżetu Miasta w Urzędzie Miasta Lublin.

Zapewnienie stabilności finansowej w tak trudnych czasach jest wielką sztuką. Praca Skarbnika Miasta wymaga ogromnej wiedzy z zakresu finansów publicznych, prawa, jak również innych dziedzin związanych z funkcjonowaniem samorządu oraz znajomości miasta. Te wszystkie cechy posiada Pani Lucyna Sternik. Jestem przekonany, że zaangażowanie i pasja Pani Lucyny Sternik pozwolą nam wspólnie z sukcesem kontynuować pracę na rzecz Lublina i jego mieszkańców – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Pani Lucyna Sternik z Urzędem Miasta Lublin związana jest od 1994 roku. Od 1 września 2009 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości UM Lublin. W 2013 roku odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę” oraz w 2015 roku Medalem Prezydenta Miasta Lublin.

Powołanie i odwołanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, należy do wyłącznej właściwości Rady Miasta i jest dokonywane na wniosek Prezydenta Miasta. Na dzisiejszej (19 listopada) Sesji Rady Miasta Lublin, Prezydent Krzysztof Żuk przedłożył Radzie Miasta wniosek i projekt uchwał związanych ze zmianą na stanowisku Skarbnika Miasta Lublin. Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę o powołaniu Pani Lucyny Sternik na stanowisko Skarbnika Miasta Lublin.

Pani Lucyna Sternik zastąpiła Panią Irenę Szumlak, która po 30 latach pracy dla samorządu Miasta Lublin, zakończyła swoją misję na stanowisku Skarbnika Miasta, przechodząc na emeryturę.

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz