fbpx

„Wyzwania i problemy organizacji w warunkach niepewności” to temat IV Konferencji Wartość w Biznesie

18 lutego 2022
708 Wyświetleń

Ogólnopolska Konferencja Wartość w Biznesie to 4. edycja cyklu Konferencji  Naukowych organizowanych  przez  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie, PFR Portal PPK oraz Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Tematem tegorocznej edycji są „Wyzwania i problemy organizacji w warunkach niepewności”. Wzorem lat ubiegłych, tegoroczna edycja będzie obejmowała bardzo szeroką  tematykę dotyczącą wartości w biznesie w aspekcie finansowym, zarządczym i społecznym uwzględniającym wyzwania, jakie pojawiają się w organizacjach w związku z niestabilnym otoczeniem. Szczególnie ważnym zagadnieniem będzie kreowanie wartości oraz zarządzanie efektywnością i ryzykiem przedsiębiorstw w warunkach niepewności wynikającej z pandemii, wysokiej inflacji, sytuacji zaopatrzenia w energię i uwarunkowań gospodarczych. Liczymy, że wydarzenie to będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów i omówienia wyników badań z zakresu wielu dyscyplin naukowych zarówno z teoretykami, jaki praktykami biznesowymi.

Konferencja odbędzie się w Lublinie, atrakcyjnym turystycznie mieście z niepowtarzalną, klimatyczną Starówką. Miejscem konferencji będzie nowoczesne i przestronne Lubelskie Centrum Konferencyjne, zapewniające profesjonalną obsługę, zarówno stacjonarną, jak i hybrydową.

Zakres tematyczny konferencji: Finansowe i pozafinansowe czynniki wartości organizacji

 • Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach niepewności
 • Uwarunkowania i efekty wahań koniunktury gospodarczej
 • Wartość i efektywność społeczno-ekonomiczna jednostek sektora publicznego
 • Pomiar i zarządzanie kapitałem intelektualnym organizacji 
 • Rola procesów społecznych i form instytucjonalnych w kształtowaniu postaw biznesowych 
 • Giełda papierów wartościowych jako platforma wyceny wartości spółki
 • Rola rynku kapitałowego w długofalowym rozwoju gospodarczym kraju
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw w warunkach zmiennego otoczenia 
 • Rola instytucji finansowych i publicznych w rozwoju procesów efektywnościowych i naprawczych 
 • Wyzwania i bariery rozwojowe przedsiębiorstw i gospodarek
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw i krajów w warunkach globalizacji
 • Rola innowacji i kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorstw, regionów i krajów
 • Zachowania nabywców w warunkach niepewności
 • Ryzyko w działalności organizacji
 • Rola sektora bankowo-ubezpieczeniowego w finansowaniu i transferze ryzyka przedsiębiorstw
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój organizacji
 • Raportowanie ESG z perspektywy różnych grup interesariuszy
 • Dylematy zarządzania wartością i efektywnością przedsiębiorstw w warunkach niepewności
 • Zmiany globalnych łańcuchów wartości

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym w dniach 28-29 kwietnia 2022 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji (formularz zgłoszeniowy) należy przesyłać do 31 marca 2022 r. na adres: wwb@pollub.pl

foto Lubelskie Centrum Konferencyjne

Zostaw komentarz