fbpx

Zaczęło się w Lublinie… 40-lecie wydania pierwszego numeru pisma „Spotkania”

25 października 2017
974 Wyświetleń

26 października w Teatrze Starym w Lublinie odbędzie się jubileusz 40-lecia wydania pierwszego numeru pisma “Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”. Wydarzenie nosi nazwę „Zaczęło się w Lublinie…”.

„Spotkania” były jednym z najważniejszych pism drugiego obiegu. Powstały w Lublinie. Pierwszy numer ukazał się w październiku 1977 roku. Pismo wydawane było do 1989 roku. W tym czasie ukazało się 36 numerów „Spotkań” (do wprowadzenia stanu wojennego – 16 numerów). Wokół pisma skupiali się ludzie w różny sposób związani z Kościołem katolickim i ośrodkami inteligencji w Polsce. Pismo posiadało swoje oddziały w Warszawie, Krakowie i Paryżu.

 

Do liderów tworzących pismo należeli Janusz Bazydło, Janusz Krupski i Piotr Jegliński. W artykule wstępnym pierwszego numeru „Spotkań” Janusz Krupski (pod pseudonimem Janusz Topacz) wskazywał cel, jaki postawili sobie twórcy pisma: „niepodległa i demokratyczna Polska. Wolna Polska w Wolnym Świecie”. Stawiał również warunek jego realizacji: „Bez niepodległości narodów Związku Radzieckiego nie odzyskamy i nie utrzymamy własnej niezależności”.

[Źródło: http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/spotkania-niezalezne-pismo-mlodych-katolikow-w-lublinie/]

 

Program jubileuszu:

  • Panel historyków: dr Małgorzata Choma-Jusińska, prof. Andrzej Friszke, dr Jan Olaszek – prowadzenie o. Tomasz Dostatni OP
  • Panel redaktorów, autorów, drukarzy i kolporterów: Janusz Bazydło, Bogdan Borusewicz, Wojciech Samoliński, Józef Ruszar – prowadzenie o. Tomasz Dostatni OP
  • Recital Jana Kondraka
  • Spotkanie towarzyskie – krużganki klasztoru OO. Dominikanów

 

W niesformalizowanej strukturze pisano redagowali i drukowali m.in.: J. Bazydło, Z. Bradel, W. Butkiewicz, P. Drwal, A. Klimowicz, A. Konderak, T. Konopka, Z. Kozicki, S.T. i J.P. Magierscy, P. Nowacki, W. Oracz, K. Paczuski, J. Ruszar, W. Samoliński, M. Sobieraj, J.A. Stepek, S. Szaciłowski, W.K. Wojtowicz, M. Wrzeszcz, M. Zieliński, M. Zulauf; w piśmie publikowali m.in.: I. Bajerowa. R. Bender. E. Berberyusz, A. Burda, W. Chudy, B. Cywiński. T. Chrzanowski, E. Dąbrowska, T. Isakowicz-Zaleski, E. Jabłońska-Deptuła, S. Krajewski, J. Krupski, R. Łużny, S. Małkowski, T. Mazowiecki, S. Nowak, M. Radwan, J. Salij, T. Styczeń, A. Szostek, J. Tischner, I. Tokarczuk, J. Turowicz, D. Winiarska, L. Wiśniewski.

 

Na powstanie S., inspirowane m.in. przez wykładowców KUL: W. Bartoszewskiego, Z. Szpakowskiego, A. Stanowskiego, J. Woźniakowskiego, złożyła się działalność Koła Nauk. Historyków KUL […], lubelskiego oddziału mieś. „Wieź” (Bazydło, Szpakowski) oraz duszpasterstwa akademickiego dominikanów (Wiśniewski); jako pierwsze w Polsce uruchomiło w 1976 niezależną od władz państw. działalność poligraficzną dzięki powielaczom wysyłanym do Polski przez Jeglińskiego (Nieocenzurowana Oficyna Wydawnicza): nakład S. wahał się od kilkuset do 3000 egz.; czytanie i omawianie wybranych materiałów z pisma na antenie Radia Wolna Europa zwiększało jego oddziaływanie. Spotkania skupiły młodą inteligencję, gł. w Lublinie, Krakowie i Warszawie, związaną ze środowiskami „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi” i z Klubami Inteligencji Katolickiej; dały możliwość nieocenzurowanej wypowiedzi ok. 400 autorom; uruchomiły też wydawnictwo Biblioteka S., które w ciąg 10 lat wydało kilkadziesiąt książek, odkłamujących historię Polski oraz dotyczących sytuacji Kościoła w Polsce i krajach pozostających pod dominacją komunizmu; prowadziły też rozległą pracę informacyjną, formacyjną, społ. i charytatywną; uczestniczyły w obronie osób prześladowanych i głodówkach protestacyjnych; reprezentowały katolicyzm otwarty i ekum., podejmując dialog z wyznawcami in. religii (np. prawosławiem i judaizmem), także ludźmi o in. poglądach polit. i filoz. (salon B. Iwaszkiewicz- Wronikowskiej i J. Wronikowskiego); uczestniczyły w różnych formach walki o niepodległość i demokrację; upominały się o prawa ludzi niepełnosprawnych; aktywnie wsparły ruch NSZZ „Solidarność”; 1980-81 wydawał w Warszawie 2-tygodnik „Zwrot”; elementemwyróżniającym publicystykę S. była problematyka związków z krajami sąsiedzkimi i mniejszościami nar.; za wkład w budowanie mostów między Polską a Ukrainą pismo otrzymało nagrodę Fundacji Janiny Ławnik z Kanady, a 1989 za przywracanie świadomości hist. Polaków – Nagrodę im. Jerzego Łojka.

 

Krajową działalność polit. i wydawniczą S. wspierał ośrodek paryski Editions S. prowadzony przez Jeglińskiego, […] tam także ukazywał się 1984-88 kwartalnik społ.-polit. „Libertas”; ośrodek uczestniczył w akcji przesyłania sprzętu poligraficznego, książek i czasopism dla środowisk opozycyjnych w Polsce i krajach socjalist.; działalność kontynuowano po wprowadzeniu stanu wojennego, publikując S. i dalsze pozycje Biblioteki S; po zmianach 1989 Editions S. wydawało l991-93 w Warszawie ilustrowany tygodnik informacyjny S.

 [Źródło: Encyklopedia Katolicka t. XVIII, szp. 712-713.]

 

Zostaw komentarz