fbpx
WAŻNE
Biznes Forum & Gala LKB 2022 (19 września, 2022 4:00 pm)
Bluesowe brzmienie w Lublinie (15 września, 2022 8:49 am)
Barwne wejście w inny wymiar (10 września, 2022 1:12 pm)

Zielonym szlakiem w kierunku przedsiębiorczości

9 grudnia 2014
Komentarze wyłączone
600 Wyświetleń

SONY DSCEuropa szuka nowych dróg integracji oraz wspierania rozwoju obszarów wiejskich. W Lublinie pogłębiono i umocniono jedną z nich. W dniach 20-23 października br. odbyła się w stolicy Lubelszczyzny konferencja “Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o zintegrowane produkty turystyczne – Szlaki Greenways”.

Organizatorem konferencji, która zgromadziła ponad 150 uczestników z całej Polski oraz gości z zagranicy, była Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS.

Patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Europoseł Krzysztof Hetman. Partnerami projektu były LGD Krasnystaw PLUS, Lubelska Fundacja Rozwoju, miesięcznik Pryzmat oraz Gminy Powiatu Krasnostawskiego – Żółkiewka oraz Siennica Różana.

Konferencja była 4-dniowym, szeroko zakrojonym forum, na który złożyły się obrady plenarne, panele dyskusyjne z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych, a także wizyty studyjne na terenie Lubelszczyzny. Ich przedmiotem były szlaki Greenways jako marka turystyczna, w oparciu o którą można tworzyć produkty turystyczne i w ten sposób przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości i siły gospodarczej poszczególnych regionów w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Lubelskiego szlaku Greenway „Dziedzictwo Wschodu” .

SONY DSCIdea Greenways polega jak wiadomo na połączeniu w harmonijną całość transportu i bezpieczeństwa, zdrowego stylu życia, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego a przede wszystkim wspieraniu rozwoju ekonomicznego i społecznego lokalnych społeczności w oparciu o zrównoważony rozwój. Szlak Greenway Dziedzictwo Wschodu to powstający produkt turystyczny na terenie Środkowo – Wschodniej Lubelszczyzny, którego celem jest pobudzenie turystyki w tym obszarze między innymi poprzez zachęcenie turystów podróżujących Szlakiem Green Velo (trasą rowerową Polski Wschodniej) do poznania przepięknej historii, przyrody i kultury terenu.

Doświadczeniami i dobrymi praktykami pod tym względem dzielili się zarówno specjaliści z Polski, jak i z zagranicy – dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Greenways Mercedes Munoz Zamora z Hiszpanii, wiceprzewodniczący Europejskiej Federacji Rowerowej Daniel Mourek z Czech oraz Raitis Sijats z Łotwy – szef Stowarzyszenia Turstycznego Regionu Vidzeme.

Uczestnicy konferencji odbyli wizyty studyjne w poszczególnych regionach Lubelszczyzny. Obejmowały one tereny środkowo – wschodniej Lubelszczyzny, na którym tworzony jest Szlak Greenway „Dziedzictwo Wschodu” tj. na obszarze  LGD Krasnystaw PLUS, “Zapiecek”, “Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem”, “Jagiellońska Przystań”, “Dolina Giełczwi”, “Nasza Nadzieja”, “Polesie”, “Promenada S12”, “Poleska Dolina Bugu”.

– Konferencja była ważnym, wręcz wyjątkowym forum doświadczeń w dziedzinie ekoturystyki, wskazówką i zachętą do dalszych działań w tym kierunku dla organizacji i stowarzyszeń ekologicznych oraz turystycznych w Polsce. Będą one na pewno jeszcze bardziej ze sobą współpracować na rzecz idei Greenways, która nie tylko otwiera wiele perspektyw dla rosnącej lawinowo społeczności miłośników “zielonej turystyki”, ale także stanowi szansę wzrostu gospodarczego w regionach tworzących warunki dla jej rozwoju.

Jestem przekonana, że tego typu wymiana doświadczeń oraz współpraca organizacji pozarządowych z samorządami województw, powiatów, miast i gmin przyczyni się do integracji kulturowej, przyrodniczej i historycznej w Europie oraz będzie pozytywnie wpływać na rozwój ekonomiczny regionów i lokalnych wspólnot  – powiedziała na zakończenie konferencji usatysfakcjonowana jej przebiegiem i zakończeniem prezes LGD Krasnystaw PLUS Dorota Sawa.

Komenatrze zostały zablokowane