fbpx

Zmarł Dyrektor Muzeum Badań Polarnych w Puławach

7 stycznia 2022
526 Wyświetleń

5 listopada (środa) 2022 r. zmarł Dyrektor Muzeum Badań Polarnych Andrzej Piotrowski. Obowiązki dyrektora pełnił od 1 marca 2021 r.

Andrzej Piotrowski był absolwentem Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę zawodową od początku łączył ze zdobytym wykształceniem, które – wraz z fotografią – jest jego pasją: pracował m.in. w Instytucie Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, był także kierownikiem Muzeum Ewolucji w Ogrodzie Botanicznym PAN. Zorganizował ponad dwadzieścia wystaw związanych ze swoimi zainteresowaniami. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych na temat paleontologii, muzeologii, historii badań polarnych oraz geografii. Przygotowywał publikację naukową „Geneza powstania złóż bursztynu na terenach polarnych Rosji”. Niedawno ukazała się jego książka “Gdzie narozrabiał kruk. Wyspiarski świat Sachalina i Kurylów”.

Andrzej Piotrowski po powierzeniu obowiązków dyrektora muzeum przystąpił do jego organizowania od strony administracyjnej. Doprowadził do podpisania z PTTK umowy wynajęcia budynku na siedzibę placówki, na czas nieokreślony. Działania podjęte przez dyrektora w kierunku merytorycznej organizacji Muzeum skupiły się na pozyskiwaniu zbiorów. Przygotowano umowę przekazania zbiorów i księgozbioru Muzeum Regionalnego PTTK w Puławach (na zasadzie depozytu). Pozyskano duży księgozbiór oraz zbiór map i fotografii od Uniwersytetu Warszawskiego (przekaz). Otrzymano zbiór ok. 500 map geologicznych Spitzbergenu. Uzgodniono warunki wypożyczenia i przekazania licznych eksponatów od Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk.

Rodzinie i najbliższym składamy kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

foto Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zostaw komentarz