fbpx

Bike and Ride

20 czerwca 2014
Komentarze wyłączone
1 066 Wyświetleń

rower2Rozwój ruchu rowerowego jest dla każdego miasta ważny zarówno pod względem komunikacyjnym jak i turystycznym. Z tego też powodu w dniach 16 – 17 czerwca 2014 roku odbył się w Lublinie II Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego.

Wydarzenie miało na celu prezentacje wielopłaszczyznowych rozwiązań komunikacyjnych, w których najważniejszą rolę odgrywał oczywiście rower oraz przedstawienie korzyści płynących z rozwoju transportu publicznego. Podczas kongresu zostało zaprezentowanych wiele rozwiązań dotyczących zarówno infrastruktury miasta, finansów oraz możliwości nawiązania międzynarodowej współpracy. Możliwość prezentacji swoich stanowisk i pomysłów mieli m. in. Łukasz Puchalski ( Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej ), który przedstawił doświadczenie Warszawy związane z rozwojem systemu roweru publicznego Veturilo, czy dr Michał Beim (  adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu ), który zaprezentował interesujące rozwiązania dotyczące lokalizacji nowoczesnych parkingów rowerowych, które funkcjonują już od jakiegoś czasu w Niemczech. W czasie wystąpień został poruszony również temat rozwiązań technicznych, które korzystnie wypływają na środowisko. Z przedstawionych danych statystycznych wyniknęło, iż zainteresowanie transportem rowerowym wzrosło. Ponad to udowodniono, że średnia prędkość poruszania się rowerzysty jest blisko cztery razy większa od pieszego! W związku z czynnościami mającymi na celu rozwój naszego miasta i poprawę jakości życia, Lublin w ciągu ostatnich kilku lat rozpoczął dynamiczne zmiany w zakresie rozwoju transportu publicznego rowerem. Wprowadzono m.in. pasy rowerowe na 3 ulicach, zainstalowano ponad 200 bezpiecznych stojaków i co ważne dla użytkowników rowerów, zaczęto stosować nawierzchnię asfaltową, zamiast nie lubianej przez rowerzystów kostki brukowej. Jeśli chodzi o plany na najbliższą przyszłość to w 2014 roku planowane jest uruchomienie tzw. Lubelskiego Roweru Miejskiego (400 sztuk) oraz stworzenie 40 stacji przy utworzeniu około 30 km trasy rowerowej. Kolejne pomysły to m. in. połączenie obecnych tras rowerowych na terenie miasta w spójną sieć, kontynuowanie i rozszerzenie edukacji rowerowej wśród uczniów oraz dopuszczenie ruchu rowerowego na terenie Starego Miasta. Na 2025 rok plany są równie duże i poważne, ponieważ Lublin będzie dążył do osiągnięcia 15% udziału ruchu rowerowego. Co zostało podkreślone w czasie jednego z przemówień, przyszłością transportu stają się intermodalność (jedna podróż wieloma środkami lokomocji) oraz multimodalność (podróż ograniczona do jednego środka transportu). Badacze chcieliby oczywiście aby przyszłość była ukierunkowana raczej na ten drugi aspekt.

Wszystkie rozwiązania przedstawione podczas kongresu miały na celu prócz przedstawienia nowoczesnych rozwiązań, które miałyby ułatwić życie w mieście (rozumiane oczywiście w aspekcie transportu), także ukazanie wizji Lublina jako miasta przyjaznego transportowi i zrównoważonego pod względem komunikacyjnym, co jest istotne dla każdego mieszkańca tego miasta.

Patrycja Jurkowska

Komenatrze zostały zablokowane