fbpx

Fotografie wojennego Lublina ze zbiorów prywatnego kolekcjonera

18 kwietnia 2017
Komentarze wyłączone
3 266 Wyświetleń

wojenne_zdjecia_TNN_025Wojenne zdjęcia Lublina to zbiór ponad 130 fotografii pochodzących z prywatnej kolekcji, której właściciel pragnie pozostać anonimowy. Fotografie zostały zdigitalizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Na fotografiach wykonanych przez żołnierzy niemieckich zostały m. in. udokumentowane zniszczenia wojenne po bombardowaniu Lublina we wrześniu 1939 roku, a także ruiny Podzamcza. Niektóre zdjęcia posiadają na rewersach informacje; niektóre są datowane. Brakuje jedynie informacji o autorach zdjęć. Zdigitalizowany zbiór to zdjęcia luźne, większość ma format półpocztówkowy.

 Zdjęcia, które dzisiaj zaprezentował Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN  nie są jednolitym zbiorem. Nie powstały w ramach jednego zlecenia, nie zostały wykonane przez jedną osobę, różna jest także data i miejsce wykonania poszczególnych fotografii. Nie jest nawet pewne, czy wszystkie zdjęcia faktycznie zostały zrobione w Lublinie. Natomiast wszystkie prezentowane dzisiaj fotografie łączy jedno: zostały zakupione na aukcjach internetowych, gdzie figurowały jako kadry przedstawiające dzielnicę żydowską w Lublinie.

 Nie wiadomo, czym kierowali się właściciele tych materiałów wystawiając je na licytację, a także kim byli: czy to potomkowie autorów fotografii, pozbywający się kłopotliwych pamiątek rodzinnych czy też zwyczajni handlarze, którzy wyczuli świetny interes w zdjęciach pochodzących z czasów II wojny światowej. Jedno jest pewne: zdjęcia te stanowią unikalny materiał źródłowy dla wszystkich osób zainteresowanych historią Lublina, a zwłaszcza historią społeczności żydowskiej, przez blisko 600 lat współtworzącej dzieje tego miasta.

Na zdjęciach widzimy różne fragmenty Lublina. Pojawiają się ulice Starego Miasta, Krakowskie Przedmieście, Wieniawa. Jednak większość fotografii przedstawia nieistniejącą już obecnie dzielnicę żydowską na Podzamczu. Rozpoznajemy ulicę Szeroką, najważniejszą ulicę miasta żydowskiego, ulicę Krawiecką, najbiedniejszą w tej dzielnicy, czy ulicę Jateczną, słynną z powodu położonej przy niej Wielkiej Synagogi. Paradoksem jest, że są to często jedyne widoki tych ulic i obiektów, ponieważ przed wojną fotografowie rzadko zapuszczali się w te rejony miasta.

 Zdjęcia trafiły do Ośrodka “Brama Grodzka – Teatr NN” dzięki kolekcjonerowi starej fotografii, który postanowił podzielić się swoimi zbiorami i udostępnić je szerokiej publiczności. Należy zaznaczyć, że właściciel kolekcji postanowił pozostać anonimowy. Tym bardziej należy docenić Jego gest, uczyniony nie dla poklasku, a dla wspólnego dobra wszystkich mieszkańców Lublina na 700-lecie miasta.

Strona internetowa, na której można zobaczyć wojenne zdjęcia Lublina:

http://teatrnn.pl/zdjeciawojenne

Komenatrze zostały zablokowane