fbpx

Hiob

11 maja 2015
Komentarze wyłączone
727 Wyświetleń

O VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie zrobiło się głośno przy okazji realizacji filmu „Carte Blanche”, opowiadającego o historii niewidomego nauczyciela Macieja Białka, pracującego właśnie w tej szkole. Jednak tym razem to uczniowie zwrócili na siebie uwagę wystawieniem spektaklu „Hiob” na podstawie dramatu Karola Wojtyły. Sztuka powstała przed Wielkanocą w roku 1940 jako „dramat linearny w greckiej formie, ale chrześcijański w duchu” poświęcony cierpieniu człowieka. Był to owoc lektury Księgi Hioba ze Starego Testamentu oraz Psalmów, Księgi Mądrości i Proroków. Spektakl został przygotowany pod kierunkiem katechetki, mgr Katarzyny Mazurek. Pierwszymi widzami spektaklu byli rodzice młodych artystów, młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie oraz grono pedagogiczne.

(abc)

Foto now

Komenatrze zostały zablokowane