fbpx

Katolickie Wszechnice Ludowe

11 listopada 2013
Komentarze wyłączone
667 Wyświetleń

DSC_9849 Katolickie Wszechnice Ludowe, po reaktywacji, rozpoczęły swą działalność
na Lubelszczyźnie. Projekt jest wspólną inicjatywą Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Urzędu Marszałkowskiego w
Lublinie. Uroczysta inauguracja działalności reaktywowanych wszechnic odbyła się 9 listopada 2013 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Mętowie
(Gmina Głusk), a dokonali jej wspólnie rektor KUL – ks. prof. Antoni
Dębiński oraz Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman.W
uroczystości udział wzięli także: Metropolita Lubelski – ks. abp.
Stanisław Budzik, mieszkańcy gminy Głusk, przedstawiciele parlamentu,
władz rządowych i samorządowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły
wykłady dla dorosłych i warsztaty dla dzieci, przygotowane przez
Uniwersytet Otwarty KUL.

W czasie uroczystej inauguracji Rektor KUL, ks. prof. Antoni Dębiński
powiedział: „W dobie przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych
pragniemy – nawiązując do bogatych tradycji wszechnic – podjąć działania
na rzecz wychowania obywatelskiego, rozbudzania tożsamości regionalnej i
międzykulturowej, przeciwdziałania marginalizacji społecznej, rozwijania
demokracji lokalnej, ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, edukacji
środowiskowej, szerzenia nowoczesnej oświaty rolniczej oraz animacji
społeczno-kulturalnej środowisk lokalnych na obszarach wiejskich naszego
regionu. Żywię głębokie przekonanie, że podjęte działania na rzecz
rozwoju lubelskiej wsi oraz naszego regionu, będą owocne i trwałe, że
dadzą nowa szansę rozwoju mieszańców Lubelszczyzny”. Rektor KUL
przywołał także słowa Jana Pawła II wygłoszone w 1999 r. w Zamościu,
podczas pielgrzymki do Polski, który powiedział wtedy: „Jeżeli mówię o
poszanowaniu ziemi, nie mogę zapomnieć o tych, którzy najbardziej są z
nią związani, którzy znają jej wartość i godność. Myślę tu o rolnikach,
którzy nie tylko na Zamojszczyźnie, ale w całej Polsce, bezpośrednio
zmagają się z ziemią, czerpiąc z niej owoce niezbędne dla życia
mieszkańców miast i wsi. Nikt tak jak pracujący na roli, nie może
zaświadczyć o tym, że wyjałowiona ziemia nie daje plonów, zaś
pielęgnowana z miłością jest szczodrą karmicielką. Z wdzięcznością i
szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę
ziemię potem czoła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie nie
szczędzili również krwi”.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, założony w 1918 roku, jako
najstarsza uczelnia w regionie i jedna z najstarszych w Polsce włącza
się aktywnie w działania na rzecz efektywnego rozwoju regionalnego. Już
kilkanaście kolejnych gmin Lubelszczyzny wyraziło chęć wzięcia udziału w
programie Katolickich Wszechnic Ludowych.

opracowanie dr Lidia Jakuła

DSC_9915 DSC_9979

Komenatrze zostały zablokowane