fbpx

Konferencja Naukowa "Przygody Ciała. Przygody Ducha"

26 kwietnia 2016
Komentarze wyłączone
692 Wyświetleń

14 kwietnia, dzięki wspólnym działaniom Stowarzyszenia ArtMagedon, Muzeum Lubelskiego na Zamku oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, w przestrzeniach Muzeum odbyła się ogólnopolska, interdyscyplinarną, studencko-doktorancka konferencję naukowa „Przygody ciała. Przygody ducha”. Podczas 3 dni obrad, odbywających się w 2 miejscach, w 4 salach, 170 uczestników wygłosiło 163 referaty. Uczestnicy konferencji reprezentowali 26 jednostek naukowych z 16 miast Polski.  Udział w niej wzięli przedstawiciele takich dziedzin nauki jak: historia sztuki, historia, kulturoznawstwo, filologia, literaturoznawstwo, filozofia, teologia, archeologia, etnologia, medycyna, a nawet farmacja. Uczestnicy zastanawiali się i dyskutowali nad szeroko rozumianymi pojęciami ciała (nie tylko ludzkiego) i duszy (ducha) w różnych kulturach, na przestrzeni wszystkich epok w odniesieniu do przedstawień plastycznych, relacji historycznych, biografii, tekstów literackich, genialnych umysłów i ich funkcjonowanie w społeczeństwie, wędrówek duszy (ekstazy, spirytyzm, reinkarnacja), formy istnienia duszy po śmierci, stosunku płciowego i jego wpływu na ciało i duszę, postrzeganie ciała/duszy w różnych grupach społecznych i zawodowych. Przygotowania do konferencji trwały pół roku. – Optymistycznie liczyliśmy na ok. 60 zgłoszeń – ostatniego dnia liczba abstraktów osiągnęła prawie 200 propozycji. Nawet nie spodziewaliśmy się jak szeroką furtkę otworzyliśmy. Wybraliśmy te najciekawsze, z bibliografią na wysokim poziomie naukowym – w sumie 165 tematów. Od początku do końca nad wszystkim czuwała nasza opiekunka, dr  hab. Bożena Kuklińska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W sumie przy konferencji pracowało 15 osób. Oczywiście nic by się nie udało, bez uprzejmości Dyrekcji oraz Pracowników Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Wyjątkowość tych miejsc przyczyniła się do zadowolenia prelegentów oraz słuchaczy, licznie uczestniczących w obradach- podsumowuje Marta Gudowska, z komitetu organizacyjnego.

Komenatrze zostały zablokowane