fbpx

Kozłówka- po mieczu i po kądzieli

10 stycznia 2015
Komentarze wyłączone
571 Wyświetleń

kozłówka - dyr.Kornacki W grudniu 2014 urzędowanie na stanowisku dyrektora zakończył Krzysztof Kornacki. Z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce był związany od 35 lat a swoje urzędowanie rozpoczął dwa lata po reaktywacji muzeum. Odzyskał wszystkie budynki dawnego zespołu pałacowo-parkowego. W odnowionych obiektach zostały utworzone nowe ekspozycje m.in. galeria socrealizmu i powozownia. Kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie w pałacowej kaplicy zaowocowały „Laurem Konserwatorskim” dla najpiękniej odnowionego obiektu zabytkowego w województwie lubelskim. Swój urok odzyskały również kozłowieckie park i dziedziniec. Przybyły: ptaszarnia i plac zabaw dla najmłodszych turystów. Krzysztof Kornacki doprowadził do rewindykacji zbiorów kozłowieckich, co pozwoliło na rekonstrukcję wnętrz pałacowych z przełomu XIX i XX wieku. Wyposażenie jest systematycznie wzbogacane muzealiami wysokiej klasy. Dzięki działaniom Krzysztofa Kornackiego, Kozłówka stała się miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów, ale także ważnym ośrodkiem badań nad kulturą ziemiańską w Polsce. Odbywają się tu cykliczne sesje: „Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie” (5 sesji), „Muzea – rezydencje w Polsce” (2 sesje) oraz „Intelektualia myśliwskie” (7 sesji)m czego efektem są liczne publikacje. W 2009 roku, na mocy ugody zawartej z rodziną Zamoyskich, zakończono wieloletni spór o Kozłówkę i wypłacono rekompensatę spadkobiercom w zamian za zrzeczenie się roszczeń do nieruchomości i ruchomości. Dzięki sprawnemu zarządzaniu Muzeum, ta placówka może pochwalić się 25 nagrodami i wyróżnieniami, w tym m.in.: Medalem „Europa Nostra”. W roku 2007, na mocy rozporządzenia Prezydenta RP, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce uzyskało status Pomnika Historii. Po kądzieli… 2 stycznia 2015 roku Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Grabczuk oficjalnie wręczył nominację na stanowisko Dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Annie Fic-Lazor, dotychczasowej głównej konserwator tej placówki. Anna Fic-Lazor jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W Muzeum Zamoyskich pracuje od 27 lat, początkowo na stanowisku konserwatora, a następnie – głównego konserwatora. Zorganizowała od podstaw muzealną pracownię konserwacji dzieł sztuki i sprawowała nadzór nad wszelkimi pracami rewaloryzacyjnymi w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce. Podjęła i rozwinęła współpracę z wyższymi uczelniami kształcącymi studentów w zakresie konserwacji i ochrony dóbr kultury oraz historii sztuki. Za swoją pracę edukatorską została kozłówka - nominacjaauhonorowana medalem im. Bohdana Marconiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Była autorką opraw plastycznych wystaw czasowych organizowanych w Muzeum. Projektowała muzealne druki okolicznościowe, kartki świąteczne, plakaty wystaw, zaproszenia, kalendarze ścienne. Jej autorstwa są również projekty graficzne i ilustracje do muzealnych publikacji. Anna Fic-Lazor angażuje się w działalność związaną z ochroną i upowszechnianiem dóbr kultury. Jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki oraz Związku Polskich Artystów Plastyków, a od roku 2010 pełni funkcję rzeczoznawcy przy Okręgowej Radzie Konserwatorów Dzieł Sztuki w Lublinie. Od 2013 roku jest biegłym sądowym z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki – malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego oraz wyceny konserwacji dzieł sztuki. Od 2012 roku współpracuje z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w zakresie tworzenia rekomendacji i dobrych praktyk konserwatorskich dla muzeów. Efektem tej współpracy jest czynny udział w konferencjach naukowych i prowadzenie szkoleń tematycznych oraz artykuły w wydawnictwach fachowych.Anna Fic-Lazor została odznaczona w roku 2004 Srebrnym, zaś w roku 2014 – Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenia przyznaje Prezydent RP.

Nadesłała Monika Surdacka-Januszek

Komenatrze zostały zablokowane