fbpx

KUL – II edycja nagród im. hrabiny Anieli Potulickiej

7 marca 2016
Komentarze wyłączone
708 Wyświetleń

lul medalion 1Do 15 marca Katolicki Uniwersytetu Lubelski przyjmuje zgłoszenia kandydatur do nagród, którym patronuje hrabina Aniela Potulicka (1861-1932) – właścicielka ziemska, filantropka, założycielka fundacji wspierającej KUL. Obie nagrody mają premiować osoby młode, które nie ukończyły 35 roku życia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Kandydatury mogą zgłaszać instytucje i osoby fizyczne z kraju i zagranicy. Pierwsza to nagroda za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Do nagrody mogą być zgłaszane monografie i wydawnictwa zbiorowe zawierające nowatorskie ustalenia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych i humanistycznych opublikowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania nagrody. Kandydatami do nagrody mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Zgłoszenie powinno zawierać pisemne uzasadnienie, trzy egzemplarze proponowanej do nagrody publikacji oraz dwie recenzje przygotowane na potrzeby zgłoszenia do nagrody. Wysokość nagrody wynosi 15 tys. zł.

Druga z nagród przyznawana jest za sukces gospodarczy realizowany w duchu solidarnego humanizmu. Do nagrody mogą być zgłaszane osoby fizyczne będące członkami kadry zarządzającej (członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego) lub właściciele (jednoosobowi przedsiębiorcy lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki) małych i średnich przedsiębiorstw, legitymujący się osiągnięciami w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać pisemne uzasadnienie i potwierdzenie osiągnięć zgłaszanych do nagrody. Nagroda wynosi 10 tys. zł.

Komenatrze zostały zablokowane