fbpx

Lublin coraz bliżej rewitalizacji Podzamcza

15 maja 2015
Komentarze wyłączone
738 Wyświetleń

projekt planu Podzamcza_2 (Large)Prezydent Miasta Lublin podjął decyzję o rozstrzygnięciu uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Podzamcze, Aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska.

– Dyskusja wokół Podzamcza toczy się od 2008 roku. Przez tych 7 lat przeprowadziliśmy wiele prac analitycznych, konsultacji i korekt w porozumieniu z partnerami społecznymi. Projekt zagospodarowania rejonu Podzamcza jest po dwukrotnym wyłożeniu publicznym i nadszedł już czas, by zrobić krok naprzód i uchwalić dokument. Mamy szansę na uporządkowanie tego terenu, co więcej stoimy przed możliwością uzyskania środków na projekt rewitalizacji – mówi Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin.

Drugie wyłożenie projektu planu zakończyło się 24 kwietnia. Uwagi można było składać do 8 maja, w tym czasie wpłynęło 89 pism, co stanowi trzykrotność złożonych wniosków podczas pierwszego wyłożenia. Wówczas było ich 28 i część uwag została uwzględniona. Obecnie wnioski dotyczyły m.in. ekspozycji rzeki Czechówki i fundamentów Wielkiej Synagogi Maharszala, zmiany parametrów al. Tysiąclecia, zachowania funkcji i obiektu Dworca PKS, przeniesienie Dworca PKP w rejon PKS, wyłącznie zielone zagospodarowanie Placu Izaaka Singera i całego terenu Podzamcza na wzór z czasów Jagiellonów.

– Wnioski złożone w trakcie ostatniego wyłożenia planu do konsultacji pokrywają się z otrzymanymi przy poprzednim wyłożeniu, uwagami zgłaszanymi podczas otwartych spotkań. Te, które były możliwe do uwzględnienia zostały już wpisane do wyłożonego planu. Przykładem jest rzeka Czechówka, plan dopuszcza możliwość jej odkrycia, nie jest to jednak zapis obligatoryjny. Część uwag ze względu na wymagania techniczne i uwarunkowania formalno-prawne nie została uwzględniona. Inne natomiast będą możliwe do późniejszej realizacji, w trakcie prac nad programem rewitalizacyjnym Podzamcza– mówi Małgorzata Żurkowska, Główny Urbanista Miasta.

Dopiero mając gotowy dokument miejscowego planu zagospodarowania miasto może starać się o dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na „Modelową rewitalizację miast” w wysokości do 5 mln zł.
– Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszym etapie zostanie wyłonionych 50 miast, które otrzymają wsparcie eksperckie i szkoleniowe przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie. Do drugiego etapu, w oparciu o złożone wnioski, zostanie wyłonionych 20 miast. – mówi Ewa Rewakowicz, Dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miasta Lublin.

Termin złożenia fiszek konkursowych upływa 30 czerwca.

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Podzamcze, Aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska wraz ze sposobem rozpatrzenia złożonych uwag dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komenatrze zostały zablokowane