fbpx

"Mam prawo" poznać prawo

6 października 2014
Komentarze wyłączone
732 Wyświetleń

PORADY PRAWNE czarno biaĹ‚eDziesięcioletnia obecność w strukturach Unii Europejskiej to dobry czas na podsumowanie wydatków na poszczególne projekty, zwłaszcza te o charakterze społecznym. Działające od 1995 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Lublinie jest przykładem tego, jak pomagać w uzyskaniu środków z Unii Europejskiej, wspierać samorządy, małe i duże przedsiębiorstwa, ale także zwykłych obywateli.

„Skontaktuję się z moim prawnikiem” ‒ ten tekst słyszymy nader często w amerykańskich filmach. Dla większości Polaków brzmi on wciąż egzotycznie i nieprawdopodobnie. Jednak nie dla znacznej części mieszkańców Lubelszczyzny. Łacińska maksyma Ubi societas, ibi ius ‒ Gdzie społeczeństwo, tam prawo! mogłabyprzyświecaćbezpłatnemu poradnictwu prawnemu. ‒ Każdy mieszkaniec powiatu objętego wsparciem może nieodpłatnie skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika ‒ mówi Krzysztof Szydłowski, prezes SIS. Zgodnie z tymi założeniami uruchomiono internetową e-kancelarię i sieć biur porad prawnych. Ten ogólnopolski system, realizowany pod wspólnym hasłem „Mam prawo”, testowany jest w 14 powiatach. Oprócz platformy internetowej działa także 9 lokalnych biur zlokalizowanych w sześciu miastach powiatowych województwa lubelskiego. Poradę prawną może uzyskać każdy i to całkowicie za darmo. Maksymalny czas oczekiwania na e-poradę wynosi trzy dni robocze od momentu przyjęcia zgłoszenia. W wyjątkowych sytuacjach radca prawny dojeżdża do klienta, aby udzielić mu potrzebnej pomocy prawniczej. SIS gwarantuje szeroki zakres usług, szybkość działania, a także wysoką jakość, której gwarancją jest wiedza i doświadczenie. W rezultacie w ciągu trzech lat działalności udzielono już 100 000 porad. Dzięki temu przedsięwzięciu wiele osób po raz pierwszy skorzystało z profesjonalnej porady prawnika. Rozwiązany został także problem dostępu do pomocy prawnej dla wielu podmiotów w regionie: osób prywatnych, przedsiębiorców, różnego typu instytucji, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i samorządów.

Można powiedzieć o pewnej rewolucji społecznej, ponieważ akcja ta zwiększyła świadomość obywatelską mieszkańców Lubelszczyzny. Podwyższył się także poziom wiedzy prawnej, co przyczyniło się do usprawnienia relacji partnerskich w kręgu lubelskich biznesmenów każdego kalibru. Samorządy stały się bardziej chętne do podejmowania inicjatyw obywatelskich. Pomysł SIS-u ma szansę poszerzenia zakresu realizacji. Obecnie konsultowany jest wariant ogólnopolski. Trwają także prace nad rozszerzeniem zakresu działania e-kancelarii. Będzie ona udzielać porad prawnych na poziomie problematyki gospodarki transgranicznej dla obywateli i przedsiębiorstw ukraińskich. Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poradnictwo prawne było pierwszym tak rozpoznawalnym projektem działającego na Lubelszczyźnie od blisko 20 lat stowarzyszenia. Innym rodzajem działalności jest idea stworzenia europejskiego centrum projektowania i tworzenia innowacyjnych technologii produkcji. ‒ SIS stawia na kreatywne rozwiązania, inwestowanie w kapitał ludzki i partnerstwo w rozwiązywaniu problemów, stąd organizowanie współpracy z przedstawicielami różnych środowisk: przedsiębiorców, naukowców, ekspertów, twórców, doradców i szkoleniowców ‒ zaznacza Krzysztof Szydłowski. Czy kolejne projekty okażą się równie efektywne jak poradnictwo prawne okaże się już w najbliższej przyszłości.

Tekst Milena Szlapak

Foto Magdalena Sienkewicz

Komenatrze zostały zablokowane