fbpx

Miasteczko

27 listopada 2013
Komentarze wyłączone
1 641 Wyświetleń

miasteczko 11Kiedyś były tu łąki i pola, a parcela należała do wojska. Idea zorganizowania w tym miejscu ośrodka akademickiego powstała jeszcze w okresie II Rzeczpospolitej, ale jego budowa została przerwana przez wybuch wojny. Dopiero po jej zakończeniu udało się scalić w jeden organizm urbanistyczny i architektoniczny trzy lubelskiej uczelnie – istniejący od 1918 roku KUL oraz powstałe po zakończeniu wojny UMCS i Uniwersytet Przyrodniczy. Lubelski campus uniwersytecki, jego historia, architektura i rzeźba, a także zapisy rozmów z osobami tworzącymi miasteczko są tematem publikacji Izy Pastuszko „Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie”. Rzetelne studium historyczne i architektoniczne, ale przede wszystkim znakomita dokumentacja fotograficzna stanowią o atrakcyjności tej publikacji. Ważnym elementem jest katalog poszczególnych gmachów znajdujących się na terenie miasteczka. Książka ukazała się z okazji siedemdziesięciolecia powstania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a jej promocja miała miejsce w ACK Chatka Żaka, które znajduje się w jednym z najciekawszych przykładów lubelskiej architektury lat 60., nazywanego pierwotnie Domem Społeczno-Usługowym Chatka Żaka.

 

Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie, Iza Pastuszko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013

(gras)

Komenatrze zostały zablokowane