fbpx

W Krasnymstawie z królem Sobieskim

5 czerwca 2015
Komentarze wyłączone
775 Wyświetleń

6 czerwca 2015 r. w Krasnymstawie organizowana jest impreza Szlaku Jana III Sobieskiego pn. „Miodosytnia Króla Jana“. Jest ona elementem projektu pn. „Marketing gospodarczy Szlaku Jana III Sobieskiego na rzecz budowania dobrego wizerunku Lubelszczyzny” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego nalata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura Ekonomiczna, 2.4 Marketing Gospodarczy, Schemat B. W ramach imprezy odbywać się będą „Targi Szlaku Jana III Sobieskiego” podczas których przedsiębiorcy promować będą swoje produkty lub usługi turystyczne na Szlaku – paintball, quady, przejażdżki bryczką, ofertę agroturystyczną czy też soki, cydr itp.

Kolejnym elementem imprezy będzie gra typu larp „Szlakiem Sobieskiego” rozgrywana na terenie rynku w Krasnymstawie i jego okolic. Zagrać w nią będzie mógł każdy zainteresowany. Dla posiadaczy urządzeń mobilnych (smartfon, tablet) będzie ona oparta na zbieraniu punktów ukrytych w kodach QR a dla pozostałych, na zbieraniu symboli literowych i wpisywaniu ich do karty zadań. Wszyscy uczestnicy, którzy zbiorą wszystkie informacje (6 miejsc) wezmą udział w losowaniu nagród). Kody zlokalizowane będą na zabytkowych/historycznych obiektach centrum Krasnegostawu.

Idea projektów związanych ze Szlakiem Jana III Sobieskiego nawiązuje do miejsc znajdujących się na Lubelszczyźnie, w których przebywał Sobieski. Obecnie to gotowe miejsca do wykorzystania w działaniach związanych z marketingiem w zakresie turystyki i przedsiębiorczości.

Komenatrze zostały zablokowane