fbpx

Zasłużony dla tolerancji

25 listopada 2014
Komentarze wyłączone
687 Wyświetleń

Redakcja Encyklopedii Katolickiej – publikacji wydawanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Towarzystwo Naukowe KUL – została uhonorowana medalem „Zasłużony dla Tolerancji” przyznawanym przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja”. W uzasadnieniu podkreślono, że nagroda została przyznana za “wkład w dzieło krzewienia idei tolerancji we współczesnym świecie”, w szczególności za “ukazanie Kościoła Katolickiego i innych wyznań chrześcijańskich Katolikom i Społecznościom na terenie Rosji i innych Państw”.

Wyróżnienie to przyznawane jest osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz krzewienia ideałów tolerancji i dialogu. To zaszczytne wyróżnienie Redakcja Encyklopedii Katolickiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymały wspólnie z Redakcją Rosyjskiej Encyklopedii Katolickiej i Ojcami Franciszkanami w Moskwie, którzy wydają Encyklopedię Rosyjską. Warto podkreślić, że  tej inicjatywie także od początku patronuje Instytut Leksykografii KUL. Podczas uroczystości, która odbyła się 19 XI 2014 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie uhonorowani zostali także: Michael Schudrich – naczelny rabin RP, Bogusław Kaczyński – krytyk muzyczny, Tomasz Miedziński – przewodniczący Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Prześladowanych w II Wojnie Światowej oraz Barbara i Adam Podgórscy z Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew. Medale wręczane są od 1998 roku.

W imieniu Redakcji Encyklopedii Katolickiej nagrodę z rąk prof. dr hab. Karola Karskiego (przewodniczącego Rady Fundatorów Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja) oraz Senatora RP Józefa Piniora (Przewodniczącego Rady Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja”) odebrał redaktor naczelny dr Edward Gigilewicz.

Fundację Ekumeniczną „Tolerancja” założyła w roku 1993 grupa działaczy chrześcijańskich, którym bliska jest idea tolerancji. Przewodniczącym Rady Społecznej Fundacji przez wiele lat był zmarły w 2003 roku profesor Tadeusz Zieliński, były Rzecznik Praw Obywatelskich, zaś Radę Społeczną Fundacji tworzy grupa osób różnych wyznań, duchownych, naukowców, polityków i dziennikarzy. Od 1998 roku za szczególne działania w dziedzinie szerzenia idei tolerancji przyznaje medale ”Zasłużony dla Tolerancji”. Dotychczasowymi laureatami nagrody byli m.in. Jerzy Giedroyć, Jacek Kuroń, prof. Mikołaj Kozakiewicz, prof. Janusz Tazbir, ks. Roman Indrzejczyk, ks. Stanisław Musiał, prawosławny arcybiskup Hilarion i abp Henryk  Muszyński.

Komenatrze zostały zablokowane