fbpx

Aktywna Kobieta

14 sierpnia 2019
778 Wyświetleń

Miejski Urząd Pracy w Lublinie rozpoczyna realizację programu specjalnego „AKTYWNA KOBIETA”. Jego celem jest aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie zamierzających powrócić na rynek pracy, nie objętych aktywizacją zawodową w postaci usługi szkoleniowej oraz instrumentów rynku pracy w przeciągu ostatniego roku, które na dzień 31.05.2019 r. miały ustalony III profil pomocy.

Programy specjalne to narzędzie wsparcia dla tych bezrobotnych, którym najtrudniej znaleźć i utrzymać pracę lub zaistnieć na rynku pracy. Są kierowane do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – takich, dla których dotychczasowa pomoc, udzielana przez urzędy pracy nie była wystarczająca. 

– Ich cechą szczególną jest zindywidualizowanie oferty i wzbogacenie jej o specyficzne dla danej grupy adresatów elementy wspierające zatrudnienie wyjaśnia  Monika Różycka-Górska rzecznik prasowy MUP w Lublinie. 

W przypadku programu specjalnego realizowanego przez MUP w Lublinie będą to warsztaty z kształtowania własnego wizerunku, usługa fryzjerska, świadczenia z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie oraz staż.

Uczestniczki  programu zostaną objęte poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, szkoleniem, stażem lub jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej. Organizatorem stażu będzie organizacja/podmiot, z którym MUP w Lublinie zawrze pisemne porozumienie dot. realizacji programu specjalnego. 

Szczegółowe informacje o możliwości udziału w programie uzyskać można w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przy ul. Niecałej 14, pok. 1 Informacja lub pod numerem telefonu 81 466 52 52.

Dane statystyczne:

Bezrobocie w Lublinie jest nadal rekordowo niskie. 5, 2 % wyniosła według statystyk prowadzonych przez GUS stopa bezrobocia dla miasta Lublin w czerwcu br.  i wszystko wskazuje na to, że nadal będzie spadać. Dane te potwierdzają również statystyki Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Na koniec czerwca 2019 r. w MUP w Lublinie zarejestrowanych było 9481 osób bezrobotnych, a w lipcu liczba ta spadła do 9316.

foto Pixabay

Zostaw komentarz