fbpx

Bardziej zielono

21 lutego 2020
963 Wyświetleń

Łąki kwietne, ogrody deszczowe, nasadzenia przyuliczne, nowe skwery w dzielnicach. Do realizacji w Zielonym Budżecie na 2020 rok trafi 38 projektów, środki przeznaczone będą też na pielęgnację realizacji wykonanych w ramach edycji z  2019 roku. 

– Dzięki projektom z Zielonego Budżetu nasze miasto stale zyskuje nowe przestrzenie zielone, jak chociażby cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców łąki kwietne, które już teraz zajmują w sumie powierzchnię ok.1 ha. Co roku na Zielony Budżet przeznaczamy blisko 2 mln zł. Ciekawe pomysły pozwalają testować nietypowe rozwiązania wzbogacające przestrzeń, jak ogrody deszczowe czy zielone miejsca odpoczynku. M. in. dzięki zaangażowaniu mieszkańców Lublina zostało zasadzonych 436 drzew, 36 tys. krzewów i ponad 6200 bylin. W tym roku, w ramach Zielonego Budżetu, nasadzimy kilkanaście dużych drzew na Krakowskim Przedmieściu od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja. Towarzyszyć temu będzie naprawa nawierzchni ulicy i chodników oraz utworzenie specjalnych zabezpieczeń tak, by w odpowiedni sposób chronić zasadzone drzewa przed samochodami. Sukcesywnie zrealizujemy „zielone” pomysły mieszkańców, które nie mogły być wykonane w ramach Zielonego Budżetu ze względu na ograniczone środki – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina.

Do tegorocznej edycji Zielonego Budżetu wpłynęło 145 wniosków na łączną kwotę ponad 13 mln zł. Ocenę formalną przeszły 133 wnioski. Propozycje dotyczyły zarówno realizacji dużych projektów inwestycyjnych, jak i niewielkich nasadzeń w pasie drogowym, stworzenia skwerów, łąk kwietnych, ochrony zieleni przed parkującymi samochodami czy działań edukacyjnych. Mieszkańcy przedstawiali w swoich wnioskach zarówno gotowe koncepcje, jak i same pomysły. Wnioskodawcami były zarówno Rady Dzielnicy, jak i sami mieszkańcy. Wzorem poprzednich edycji Zielonego Budżetu wybrane projekty wpisano w kategorie, które ukształtowały się podczas analizy: łąki kwietne, edukacja, ogrody deszczowe, nasadzenia przyuliczne, skwery, ochrona zieleni istniejącej, dokumentacja projektowa oraz inne.

W roku bieżącym skład Zespołu Ekspertów wchodzą:

  • Ewa Trzaskowska – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu;
  • Kamila Boguszewska – Politechnika Lubelska, Katedra Architektury;
  • Margot Dudkiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Architektury Krajobrazu;
  • Marcin Skrzypek – Forum Kultury Przestrzeni;
  • Anna Bakiera – historyczka sztuki, Centrum Kultury;
  • Dawid Soszyński – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu;
  • Kamila Rojek – Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Architektury Krajobrazu. 

Podczas ośmiu spotkań zespół omawiał zgłoszone propozycje pod względem udziału zieleni, kontekstu otoczenia, innowacyjności oraz funkcjonalności zaproponowanych koncepcji. Ostatecznie eksperci zdecydowali, że do realizacji trafi 38 wniosków. Środki trafią też na pielęgnację realizacji wykonanych w ramach Zielonego Budżetu 2019. 

W tegorocznej edycji Zielonego Budżetu bardzo ciekawym pomysłem okazał się projekt Drzewa na Krakowskim Przedmieściu, który dotyczy wykonania nasadzeń 13 dużych drzew w gruncie przy ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja, wraz z systemem napowietrzająco-nawadniającym oraz z zabezpieczeniami przeciw uszkodzeniom powodowanym przez kierowców. Wykonane nasadzenia pozwolą na zamianę drzew rosnących obecnie w betonowych donicach na duże okazy rosnące w gruncie. Dla stworzenia jak najbardziej optymalnych warunków do wzrostu drzew planujemy zastosowanie systemu modułowego, po raz pierwszy zastosowanego w naszym mieście. Drzewa nasadzimy w przestrzeniach pomiędzy miejscami postojowymi, w podobnych lokalizacjach, w których rosły kilka lat temu. Realizację projektu planujemy w tym roku – mówi Hanna Pawlikowska, Miejski Architekt Zieleni.

System modułowy (antykompresyjny) to połączona sieć modułów o wysokości, szerokości i głębokości dostosowanej do terenu, która montowana jest przynajmniej po dwóch stronach sadzonego drzewa, z zainstalowaniem systemu napowietrzająco-nawadniającego oraz wypełniona odpowiednim substratem (mieszanką kamienno-glebową). Przypuszczalna przestrzeń, jaką udałoby się uzyskać przy zastosowaniu systemu dla każdego drzewa to około 6 m3. Jest to maksymalna objętość przy montażu systemów tego typu bez przeprowadzania przebudowy infrastruktury podziemnej. 

Prace prowadzone na ul. Krakowskie Przedmieście, na odcinku ul. Chopina do ul. Kołłątaja, obejmą wymianę nawierzchni, naprawę chodnika i miejsc postojowych. W związku z planowanym posadzeniem drzew zmieni się układ miejsc parkingowych. Przy naprawie nawierzchni miejsc postojowych oraz chodnika zostanie w maksymalnym stopniu wykorzystany obecny materiał.  Ostatni remont w tym miejscu był przeprowadzany 25 lat temu. (Materiały UM Lublin)

Zostaw komentarz