fbpx

dr inż. Anna Sawicka z nagrodą Ministra Inwestycji i Rozwoju

14 lutego 2019
765 Wyświetleń

Dr inż. Anna Sawicka z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS otrzymała nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za rozprawę doktorską „Miasto zrównoważone – możliwości implementacji idei na przykładzie Lublina”.

Ministerialny konkurs wyłania najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Praca doktorska powstała pod opieką wybitnego urbanisty dr. hab. inż. Michała Stangla, posiadającego znaczące doświadczenie praktyczne w planowaniu przestrzennym. Doktorat został obroniony z wyróżnieniem w lipcu 2018 r. na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

W opinii Rady Wydziału Architektury PŚ podkreślono, że praca wnosi istotny wkład w dziedzinę planowania i zagospodarowania przestrzennego, jest innowacyjna i nowatorska w warunkach polskich. Szczególną wartością poznawczą jest przekrojowe zbadanie teorii i systemowe uporządkowanie wiedzy jako modelowego procesu implementacji idei miasta zrównoważonego, a następnie weryfikacja i ocena procesu implementacji w skali lokalnej na przykładzie Lublina. Umożliwiło to diagnozę barier wynikających z nieprawidłowości praktyki planistycznej.

Autorka rozprawy umiejętnie połączyła swoje badania z wykorzystaniem własnego doświadczenia praktycznego – jest architektem i urbanistą z wieloletnim doświadczeniem projektowym i zaangażowanym pracownikiem naukowym.

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie Nagród Ministra Inwestycji i Rozwoju odbyło się 12 lutego na targach BUDMA 2019 w Poznaniu.(UMCS) 

Foto materiał prywatny Anna Sawicka

Zostaw komentarz