fbpx

Dzieci wrócą do żłobków i przedszkoli

8 maja 2020
595 Wyświetleń

Lubelskie przedszkola wznawiają działalność od 11 maja, a żłobki 14 maja.

Miasto Lublin jest organem prowadzącym dla 64 przedszkoli, 1 zespołu przedszkolnego oraz 40 oddziałów przedszkolnych w 26 szkołach podstawowych. Wszystkie placówki prowadzone przez miasto Lublin podejmowały działania w zakresie wdrożenia wytycznych przeciwepidemicznych GIS i jak najszybszego uruchomienia placówek w nowych warunkach.

48 przedszkoli samorządowych oraz 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wznowi działalność 11 maja (w załączeniu lista placówek). Do miejskich przedszkoli powróci 1557 dzieci, tj. ok. 17% wszystkich zapisanych. Jest to liczba mniejsza niż wstępnie deklarowana przez rodziców 30 kwietnia.

Kolejne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, po dostosowaniu do nowych wytycznych, Miasto uruchomi w następujących terminach: od 12 maja – Przedszkole nr 75, oddziały w Szkole Podstawowej nr 7; od 14 maja – Przedszkola nr: 12, 28; od 18 maja – Przedszkola nr: 4, 6, 9, 16, 34, 36, 45, 46, 74, oddziały w Szkołach Podstawowych nr: 1, 24, 47; od 25 maja – Przedszkola nr 3, 22, 40, 58, 83, Szkoły Podstawowe nr: 20 i 25. Część przedszkoli pracuje nad zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków. Niektóre przedszkola nie spełnią w tak krótkim czasie wytycznych GIS (Przedszkole nr 22, Przedszkole nr 3), w innych trwa obecnie remont lub prace naprawcze związane z usuwaniem awarii (Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 34, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36, Przedszkole Integracyjne nr 40, Przedszkole nr 45, Przedszkole nr 58). 


Z niepublicznych przedszkoli dla których miasto jest organem dotującym, 38 wznowiło działalność 6 maja. Następnych 16 placówek planuje przyjęcie dzieci od 11 maja, kolejnych 52 – od 18 maja.

W związku z koniecznością opracowania procedur przyjmowania dzieci do żłobków, pracy personelu czy też zakupu niezbędnych materiałów i środków ochronnych, a także z uwagi na ograniczone możliwości kadrowe (duża liczba opiekunek przebywa na zasiłkach opiekuńczych i zwolnieniach lekarskich), 5 miejskich żłobków wznowi działalność od 14 maja, kolejne 4 od 18 maja.

Miejski Zespół Żłobków zdecydował o stopniowym otwieraniu placówek, ograniczając rozpoczęcie ich funkcjonowania do 2-3 grup w poszczególnych żłobkach.

Działalność w ograniczonym zakresie, wynikającym z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw rodziny, od 14 maja wznawia 5 żłobków, które przyjmą maksymalnie 196 dzieci:

  • Żłobek nr 1 ul. Wileńska 19, dla 2 grup nieprzekraczających 12 dzieci, z możliwością zwiększenia o dwoje dzieci w każdej grupie (max. 24 dzieci + 4 dzieci)
  • Żłobek nr 2. ul. Okrzei 11, dla 2 grup nieprzekraczających 12 dzieci, z możliwością zwiększenia o dwoje dzieci w każdej grupie (max. 24 dzieci + 4 dzieci)
  • Żłobek nr 5 ul. Sowia 4, dla 2 grup nieprzekraczających 12 dzieci, z możliwością zwiększenia o dwoje dzieci w każdej grupie (max. 24 dzieci + 4 dzieci)
  • Żłobek nr 7 ul. Braci Wieniawskich 10, dla 3 grup nieprzekraczających 12 dzieci, z możliwością zwiększenia o dwoje dzieci w każdej grupie (max. 36 dzieci + 6 dzieci)
  • Żłobek nr 9 ul. Zelwerowicza 2, dla 5 grup nieprzekraczających 12 dzieci, z możliwością zwiększenia o dwoje dzieci w każdej grupie (max. 60 dzieci + 10 dzieci)

Od 18 maja działalność w ograniczonym zakresie wznawiają 4 żłobki, które przyjmą 126 dzieci:

  • Żłobek nr 3 ul. Wolska 5, dla 3 grup nieprzekraczających 12 dzieci, z możliwością zwiększenia o dwoje dzieci w każdej grupie. (max. 36 dzieci + 6 dzieci)
  • Żłobek nr 4 ul. Puławska 7, dla 2 grup nieprzekraczających 12 dzieci, z możliwością zwiększenia o dwoje dzieci w każdej grupie. (max. 24 dzieci + 4 dzieci)
  • Żłobek nr 6 ul. Herberta 12, dla 2 grup nieprzekraczających 12 dzieci, z możliwością zwiększenia o dwoje dzieci w każdej grupie. (max. 24 dzieci + 4 dzieci)
  • Żłobek nr 8 ul. Nałkowskich 102, dla 2 grup nieprzekraczających 12 dzieci, z możliwością zwiększenia o dwoje dzieci w każdej grupie. (max. 24 dzieci + 4 dzieci)

Aktualne zapotrzebowanie rodziców dotyczy przyjęcia 309 dzieci, w miejskich żłobkach będzie 322 miejsc opieki nad dziećmi. Pozostałe miejsca opieki będą uruchamiane sukcesywnie, w miarę możliwości, po zniesieniu ograniczeń, co do liczebności grup. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i kryteriów przyjmowania dzieci do żłobków w warunkach ograniczonej działalności będą udzielane przez Miejski Zespół Żłobków i dyrektorów poszczególnych placówek.


Rodzicom, których dzieci nie będą uczęszczały do żłobka w maju, nie będą naliczane opłaty związane z pobytem dziecka w żłobku. Zwalnianie z ww. opłat odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w kwietniu. Szczegółowa informacja w tej sprawie dostępna będzie na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Żłobków. Informację będzie można również uzyskać pod nr telefonu: 81 466 49 91.

Materiały UM Lublin

Zostaw komentarz