fbpx

Ekologiczna ścieżka turystyczna w Gminie Wólka

4 lipca 2022
1 627 Wyświetleń

Gmina Wólka to urokliwe miejsce w województwie lubelskim, położone nad rzeką Bystrzycą, w bezpośrednim sąsiedztwie dużych miast: Lublina, Świdnika i Łęcznej oraz gmin: Mełgiew, Spiczyn i Niemce. Posiada wiele walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, a w każdym jej zakątku można znaleźć ciekawe i niepowtarzalne miejsca, malownicze krajobrazy, a także piękne zabytki, które choć na chwilę przeniosą nas w przeszłość.

Ekologiczna ścieżka turystyczna o długości ponad 10 km rozpoczyna się na granicy z Lublinem, w Jakubowicach Murowanych, przebiegając następnie przez Łysaków, Turkę, Sobianowice oraz Bystrzycę i kończąc swoją trasę w miejscowości Charlęż na granicy z gminą Spiczyn.

Ścieżka w dużej części przebiega po starych kanałach melioracyjnych, przez kładkę na rzece Bystrzyca, tereny łąk i pastwisk w obszarze Natura 2000 i most na rzece Bystrzyca.

W Łysakowie, na szczycie stromej skarpy nad doliną Bystrzycy, zlokalizowana jest dziesięciometrowa wieża widokowa, na której zamontowano lunetę, dzięki której turyści mogą zachwycać się piękną panoramą rozciągającej się poniżej doliny Bystrzycy. Wstęp na wieżę widokową jest bezpłatny, a obiekt dla zwiedzających dostępny jest przez cały tydzień. Dla turystów przygotowano również sprzęt do ćwiczeń i stoliki z ławeczkami, które sprzyjają odpoczynkowi na świeżym powietrzu.

W obrębie gminy Wólka mieści się obszar Natura 2000 Bystrzyca Jakubowicka obejmujący miejscowości Łysaków, Turka, Sobianowice i Bystrzyca. Ekologiczna ścieżka turystyczna przebiega przez ten teren, który był wcześniej niedostępny dla zwiedzających. Obszar Natura 2000 to powierzchnia ponad 450 ha, położona na Wyżynie Lubelskiej, obejmująca fragment doliny rzeki Bystrzycy (lewy dopływ Wieprza) wraz z ujściowym odcinkiem doliny rzeki Ciemięgi oraz stoki obu dolin. W obszarze ostoi tworzy dosyć szeroką dolinę wysłaną cienkimi pokładami torfów ograniczoną stromymi skarpami. Na północy występują utwory lessowe, na południu margle kredowe. W lessie powstały głębokie wąwozy. Lewobrzeżne zbocza Bystrzycy i Ciemięgi porośnięte są murawami kserotermicznymi.

Tereny, przez które przebiega ścieżka, są bardzo piękne, a miejscami swoją urodą nie ustępują tym położonym w najbardziej malowniczych częściach naszego regionu. Niewątpliwie duże wrażenie na turystach robi meandrująca rzeka Bystrzyca ze starorzeczami, wyjątkowo czysta rzeka Ciemięga, zaliczana przez wędkarzy do krainy pstrąga i lipienia, podmokłe łąki z różnorodną roślinnością, bogactwem ptaków i motyli oraz strome skarpy porośnięte ciepłolubną roślinnością stepową. Warto dodać, że znajdziemy tu rzadkie i chronione gatunki roślin, m.in. zagrożone wyginięciem, takie jak starodub łąkowy, goździk pyszny, miłek wiosenny i kosaciec bezlistny. O bogactwie nadrzecznych łąk stanowią, ważne w skali regionu, populacje rzadkich motyli (czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek, modraszek nausitous, modraszek telejus). W ostoi występują również cenne gatunki ptaków (zagrożony wyginięciem derkacz, czajka i dudek), ssaków wodnych (bóbr, wydra), płazów (rzadki kumak nizinny) i ryb (piskorz).

Ponadto w bliskiej lokalizacji ścieżki podziwiać można obiekty zabytkowe, takie jak dwór obronny oraz młyn gospodarczy w Jakubowicach Murowanych, ruiny młyna wodnego w Turce, późnobarokowy kościół oraz zespół dworsko-parkowy w Bystrzycy, dwór w Sobianowicach oraz liczne przydrożne kapliczki. Na trasie ścieżki zlokalizowane są również miejsca odpoczynku dla turystów oraz przystań kajakowa na rzece Bystrzyca w Sobianowicach.

– Inwestycja w postaci ścieżki ekologiczno-turystycznej mogła zostać zrealizowana dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym przez gminę Wólka z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mogliśmy uzyskać 85% dofinansowania, a pozostałe 15% to wkład własny z budżetu gminy i te pieniądze, moim zdaniem, zostały spożytkowane w sposób właściwy. Staramy się, aby nasza gmina była miejscem atrakcyjnym dla wszystkich, zarówno dla tych, którzy chcą tutaj zamieszkać, prowadzić działalność gospodarczą, jak również tych, którzy chcą nas odwiedzić wyłącznie w celach odpoczynku i rekreacji. Życzymy wszystkim korzystającym z naszej ścieżki wielu niezapomnianych wrażeń na szlaku rowerowej bądź pieszej wędrówki. Niech piękno krajobrazu, szum rzek, widok dzikiej przyrody i trzepot ptasich skrzydeł będą odpoczynkiem i odskocznią od codziennego zgiełku

Wójt Gminy Wólka Edwin Gortat.

Ekologiczna ścieżka turystyczna powstała w ramach projektu „Zielony LOF”, Działania 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt jest przedsięwzięciem gmin partnerskich Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) (Lubartów, Świdnik, Niemce, Spiczyn, Wólka) tworzących porozumienie w ramach wspólnej realizacji zadania, którego celem głównym jest poprawa jakości terenów zielonych LOF oraz wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w regionie, a także przeciwdziałanie czynnikom powodującym spadek powierzchni obszarów cennych przyrodniczo. Wartość inwestycji zrealizowanej na terenie gminy Wólka to kwota 4 472 779,00 zł, z czego 3 801 862,15 zł to kwota pozyskanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

tekst Referat Promocji Urzędu Gminy Wólka | foto Urząd Gminy Wólka

Zostaw komentarz