fbpx

Historia małej ojczyzny

23 czerwca 2022
548 Wyświetleń

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej (GOKSiR) wraz z mieszkańcami gminy Niedrzwica Duża przygotowuje inscenizację historyczną pt. „Na jednej ziemi. Sobieszczany 1939 — 1945”. Inscenizacja zaprezentowana zostanie 26 czerwca 2022 roku o godz. 16.00 w Sobieszczanach. Prezentowane będą wydarzenia, które miały miejsce w gminie Niedrzwica Duża we wsi Sobieszczany i okolicach. Ukazane zostanie życie codzienne mieszkańców Sobieszczan w czasie okupacji. Rekonstrukcja ukaże m.in. postać Jana Warzochy — ówczesnego kierownika szkoły w Sobieszczanach. Zobaczyć będzie można również akcję partyzancką oddziałów „Nerwy”, która miała miejsce w pobliskiej Kłodnicy Dolnej.

Celem całego przedsięwzięcia jest wzmocnienie poczucia identyfikacji z „małą ojczyzną”, promowanie działań służących pielęgnowaniu i ochronie dziedzictwa historycznego regionu, budowanie społecznej integracji, w tym również integracji międzypokoleniowej.

Współorganizatorami wydarzenia są: Szkoła Podstawowa w Niedrzwicy Dużej oraz Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach. W przedsięwzięcie zaangażowani są również mieszkańcy gminy Niedrzwica Duża (w tym Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Irma” działającej przy GOKSiR) i gmin sąsiednich, którzy pomagają w przygotowaniu strojów, rekwizytów, scenografii. W inscenizacji łącznie weźmie udział ok. 100 osób. (ann)

foto GOKSiR

Zostaw komentarz