fbpx

Integracja, edukacja, sztuka

4 października 2014
Komentarze wyłączone
777 Wyświetleń

DSCN0507Czy przez sztukę można integrować i w nowy inny sposób edukować? Oczywiście, że tak, zwłaszcza jeśli dysponuje się takim potencjałem jak Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Warsztaty złotnicze, warsztaty plastyczne oraz archeologii doświadczalnej to propozycja, której odbiorcami są seniorzy oraz dzieci i młodzież. I to, co najważniejsze – okazuje się, że poprzez muzealne zbiory można zachęcić do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

Realizowany właśnie interdyscyplinarny projekt „Warsztaty edukacyjne w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym” jest odpowiedzią na potrzeby uczestniczenia w działaniach kulturalnych i edukacyjnych grup seniorów oraz dzieci i młodzieży z terenu małych miasteczek i wsi zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ideą projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest upowszechnienie postaw aktywnego odbioru dzieł sztuki i zaakcentowanie korzyści, jakie wynikają z obcowania ze sztuką.

Skierowanie działań w stronę drugiego człowieka i umożliwienie uczestnictwa w proponowanych przez Muzeum warsztatach edukacyjnych przyczynia się do zaspokajania potrzeby rozwoju i kształcenia bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania.

Jednocześnie pozwala to na twórcze wykorzystanie zdolności, zdobywanie nowych doświadczeń oraz odkrywanie nieznanych wcześniej talentów. Dla wielu to sprawdzian własnej wytrwałości i pomysłowości. Nagrodą jest czas spędzony na wspólnym działaniu i stworzenie własnoręcznie zaprojektowanych wyrobów biżuteryjnych, prac garncarskich lub wykonanie według średniowiecznej receptury Słowian pożywienia i napojów. Projekt jest realizowany pod okiem specjalistów praktyków, a w prowadzone zajęcia zaangażowane są oddziały Muzeum Nadwiślańskiego: Grodzisko Żmijowiska oraz Muzeum Sztuki Złotniczej.

Ale prezentowane przedsięwzięcie to również możliwość rozwoju instytucjonalnego Muzeum poprzez wzbogacenie jego oferty edukacyjnej. Jego realizacja to kolejny krok w stronę poszerzenia wachlarza różnorodnych zajęć i spotkań dla gości i turystów z Lubelszczyzny i spoza regionu. Dlatego jesienią tego roku zapowiedziane są warsztaty złotnicze, do udziału w których serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych, zwłaszcza tych, którzy myślą, że w muzeum można się tylko nudzić.

Tekst Magdalena Postępska

Foto Seweryn Kuter

Artykuł powstał w ramach projektu „Warsztaty edukacyjne w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Komenatrze zostały zablokowane