fbpx

Klub Otoczenia Biznesu

8 kwietnia 2015
Komentarze wyłączone
718 Wyświetleń

Nie ma zaufania, to nie ma relacji, jak nie ma relacji, to nie ma współpracy. Brak przepływu informacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi w regionie i poza Lubelszczyzną. Brak współpracy pomiędzy biznesem a uczelniami wyższymi. Niekorzystanie przez przedsiębiorców z możliwości, jakie oferuje Urząd Marszałkowski. Między innymi i o tym rozmawiano podczas spotkania inaugurującego „Klub Otoczenia Biznesu”, inicjatywy powstałej w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego. Spotkanie, z dużą swadą i znajomością rzeczy, poprowadził prof. Witold Orłowski, doradca ekonomiczny prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Osoby wypowiadające się w imieniu przedsiębiorców, świata nauki i poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego stwierdziły, że istnieją duże możliwości współpracy, ale bez przełamania barier mentalnych i usprawnienia wspomnianej komunikacji między poszczególnymi podmiotami Lubelszczyzna może nie uporać się z tym problemem jeszcze przez kilka dziesięcioleci. Choć bardzo dobra atmosfera spotkania absolutnie temu przeczyła. (maz)

Foto pod

SONY DSC SONY DSC

Komenatrze zostały zablokowane