fbpx

Konferencja „WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO”

18 listopada 2014
Komentarze wyłączone
700 Wyświetleń
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie organizuję konferencję w ramach Programu: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo wychowawczych” obszaru tematycznego /Ochrona Zdrowia/Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane działania skierowane do pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego polegające na podniesieniu kwalifikacji zawodowych oraz nabyciu nowych umiejętności wykorzystywanych podczas opieki nad mieszkańcami.

Ponadto zostanie wyemitowany cykl reportaży „Dom” promujący realizację projektu na terenach województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Na konferencji wystąpią również przedstawiciele z Domu Pomocy Społecznej w Nowinach i Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie, którzy zaprezentują efekty realizacji swoich projektów, w tym działań inwestycyjnych i szkoleniowych. Natomiast Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Różance opowie o wpływie wizyty studyjnej w Szwajcarii na zmianę funkcjonowania jednostki, a tym samym na poprawę jakości życiaich mieszkańców i wychowanków.

Udział w Konferencji potwierdził Pan Roland Python, Dyrektor Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, oraz Ministerstwa Zdrowia.

Wśród zaproszonych osób pojawią się również mieszkańcy i pracownicy, w tym pielęgniarki z domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo wychowawczych.

Konferencja odbędzie się 20 listopada 2014 r. w Pałacu Czartoryskich w Lublinie.

Komenatrze zostały zablokowane