fbpx

Konsultacje programu na rzecz osób z niepełnosprawnościami

12 listopada 2020
490 Wyświetleń

13 listopada rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu „Program działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”. Konsultacje odbędą się w formie telefonicznej oraz mailowej i potrwają do 27 listopada. – Lublin ma szeroko rozwiniętą ofertę działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zarówno w zakresie ich aktywności społecznej, wsparcia terapeutycznego, jak i pomocy instytucjonalnej. W pracach nad Programem nie ograniczyliśmy się tylko do zobowiązań wynikających z przepisów prawnych. Na niepełnosprawność spojrzeliśmy kompleksowo. W przygotowanie tego dokumentu zaangażowaliśmy przedstawicieli lubelskich instytucji i organizacji pozarządowych reprezentujących osoby z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich najbliższe otoczenie. Dzięki temu obejmuje on szeroki zakres zagadnień oraz działań dostosowanych do zmieniających się potrzeb społeczności osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i opiekunów – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w konsultacjach mogą wyrazić swoje opinie drogą mailową wysyłając je na adres konsultacje@lublin.eu na formularzu załączonym w ogłoszeniu o konsultacjach na stronie lublin.eu. W ramach konsultacji zaplanowano także dyżur konsultacyjny, który odbędzie się 24 listopada w godzinach 12.00-17.00. Podczas trwania dyżuru można dzwonić pod numery telefonów: 81 466 30 80, 81 466 30 84, a także pisać na adres mailowy: ion@lublin.eu.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępu osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu do podejmowania aktywności oraz funkcjonowania w różnych sferach życia, a także dostępu do systemu usług wspierających. Tematem przewodnim dokumentu jest dostępność, a sam Program obejmuje 7 obszarów, w których wyznaczono konkretne działania do realizacji, wynikające z określonych zadań:

  • Dostępność architektoniczna, cyfrowa i techniczna przestrzeni publicznej miasta oraz dostęp do informacji
  • Uczestnictwo w sferze kulturalnej, sportowej oraz turystycznej
  • Aktywność zawodowa
  • Edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
  • Usługi społeczne oraz system wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego
  • Mieszkalnictwo
  • Promocja pozytywnego wizerunku oraz osiągnięć osób z niepełnosprawnościami

Źródło: Biuro prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz