fbpx

Kontrole nieruchomości w Lublinie

19 marca 2019
491 Wyświetleń

Wydział Ochrony Środowiska UM i Straż Miejska w Lublinie rozpoczynają kontrole nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których są wytwarzane odpady komunalne, w zakresie realizacji obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami. Sprawdzą, czy zlokalizowane na terenie miasta m.in. firmy oraz przedsiębiorcy mają podpisane umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów.W związku z licznymi sygnałami od pracowników firm odbierających odpady komunalne oraz mieszkańców nieruchomości, dotyczącymi nieprawidłowości w zakresie korzystania z pojemników na odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Lublin będą przeprowadzać czynności kontrolne w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kontrole będą dotyczyć przestrzegania obowiązku posiadania ważnej umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do świadczenia takiej usługi oraz wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne dostarczone przez firmę, z którą została zawarta umowa. (UM Lublin)

Zostaw komentarz