fbpx

Krzysztof Żuk odznaczony Orderem Ukrainy „Za Zasługi”

28 lipca 2020
765 Wyświetleń

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk otrzymał Order Ukrainy „Za Zasługi” przyznawany przez Prezydenta Ukrainy z okazji Dnia Konstytucji. W imieniu Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, order wręczył Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba. Uroczystość odbyła się w Trybunale Koronnym w Lublinie.

Order Ukrainy „Za Zasługi” III stopnia, Prezydent Krzysztof Żuk otrzymał za działalność na rzecz pogłębiania współpracy ukraińsko-polskiej. Jest pierwszym polskim prezydentem miasta, który otrzymał to odznaczenie ustanowione w 1996 r. Do tej pory wyróżnienie otrzymali m.in. Jerzy Kłoczowski, Zbigniew Brzeziński czy Bogdan Borusewicz.

– Dzisiejszą uroczystość traktuję nie tylko jako wielki, osobisty zaszczyt, lecz także gest wobec wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy w ostatnich dziesięcioleciach konsekwentnie budowali dobrosąsiedzką współpracę z partnerami z Ukrainy. Lublin jest dziś miejscem codziennych spotkań Polaków i Ukraińców. Wśród mieszkańców coraz liczniejszą grupę stanowią uczniowie, studenci, przedsiębiorcy i pracownicy z Ukrainy. Systematyczną współpracę z partnerami z Ukrainy prowadzi wiele szkół, organizacji pozarządowych oraz wszystkie uniwersytety. Wszystko to jest możliwe dzięki otwartej, partnerskiej współpracy z bratnimi miastami z Ukrainy, wspólnym projektom, spotkaniom i wizytom. Doświadczenie Lublina pokazuje, że polityka międzynarodowa to już nie tylko domena władz centralnych. Coraz większą rolę odgrywają samorządy, a także organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły i uniwersytety. Dziękujemy za docenienie naszej samorządowej polityki dobrosąsiedztwa  mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Lublin jest miastem partnerskim dla 7 miast w Ukrainie: Łuck (1996), Ługańsk (1996), Starobielsk (1996), Lwów (2004), Iwano-Frankiwsk (2009), Równe (2013) i Sumy (2013). Z innymi miastami współpraca prowadzona jest na podstawie listu intencyjnego  to 5 miast zaprzyjaźnionych: Winnica (2013), Kamieniec Podolski (2016), Krzywy Róg (2017), Dniepr (2017), Charków (2017).

Jednym z najaktywniejszych obszarów współpracy z ukraińskimi miastami jest kultura. Lublin jest ważnym miejscem działań artystycznych, spotkań oraz dyskusji artystów z Polski i Ukrainy. Wśród licznych przedsięwzięć realizowanych w Lublinie ważne miejsce zajmują festiwale, koncerty, wydarzenia organizowane przez miejskie instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Lubelskie galerie regularnie prezentują ukraińską sztukę współczesną. W ramach projektów kulturalnych koordynowanych przez Miasto Lublin sfinansowano stworzenie i wyposażenie profesjonalnych pracowni miedialab w trzech ukraińskich miastach (Tarnopolu, Iwano-Frankiwsku i Równym).

Od lat Miasto wspiera także lubelskie uczelnie w procesie ich umiędzynarodawiania i pozyskiwania studentów zagranicznych. Służy temu specjalny wieloletni program Study in Lublin, w ramach którego Lublin prowadzi m.in. aktywną działalność promocyjną i rekrutacyjną na Ukrainie m.in. poprzez obecność na targach edukacyjnych. Obecnie studenci z Ukrainy stanowią najliczniejsza grupę studentów zagranicznych (prawie 4000 osób z ogólnej liczby 7200, co stanowi najwyższy wskaźnik umiędzynarodowienia uczelni w Polsce). Jest to też grupa studentów, która najliczniej i najchętniej zostaje w naszym mieście i podejmuje tu pracę zawodową po zakończeniu studiów.

W 2018 roku z inicjatywy Miasta Lublin wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, miastem partnerskim Nancy we Francji oraz Uniwersytetem Lotaryńskim w Nancy powołano Centrum Europejskie UMCS. Partnerami ukraińskimi w projekcie są: Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza oraz Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka. Centrum Europejskie UMCS jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki integracji europejskiej w perspektywie interdyscyplinarnej. Centrum umożliwia studiowanie na dwuletnich studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Prawo międzynarodowe, Prawo Unii Europejskiej i uzyskanie podwójnego dyplomowania (dyplom UMCS i Uniwersytetu Lotaryńskiego w Nancy) dla spełniających kryteria rekrutacyjne studentów z Ukrainy.

Lublin wspiera także reformę decentralizacyjną wdrażaną w ukraińskich miastach, realizując szereg projektów i działań dotyczących m.in. planowania strategicznego, budżetów partycypacyjnych i innych narzędzi, tworzenia straży miejskich, biur obsługi mieszkańców, młodzieżowych rad miasta, nowoczesnych rozwiązań energetycznych, miejskiego transportu, promocji miasta, pozyskiwania funduszy europejskich. Organizowany corocznie Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej jest miejscem spotkań praktyków współpracy rozwojowej i transgranicznej oraz stanowi platformę dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców z tej części Europy.

Źródło: Lublin.eu

Czytaj też: Sierpień dla dzieci w Labiryncie

Zostaw komentarz