fbpx

Laureat Diamentowego Grantu

17 lipca 2019
1 284 Wyświetleń
Student Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Maciej Wodziński, został laureatem “Diamentowego Grantu” – prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warto podkreślić, że jest jedynym laureatem konkursu z województwa lubelskiego. Jego projekt badawczy nosi tytuł: „Stereotypy społeczne i ograniczenia wiedzy eksperckiej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu”. – Planując projekt bardzo zależało mi na tym, żeby miał on wartość nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim, żeby zastosować filozofię do rozwiązywania jakiegoś ważnego, praktycznego i społecznego problemu. Aby pokazać, że – mimo obiegowej opinii – nie jest to dyscyplina oderwana od życia codziennego.- twierdzi Maciej Wodziński.
W ramach badań Wodziński będzie sprawdzał stereotypy, mity i przesądy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) funkcjonujące dziś w społeczeństwie. Zbada, jak postrzegamy osoby z ASD i jaki wpływ ma ten obraz na ich życie. Ważną częścią tego etapu projektu będzie także poznanie mechanizmów, jakie prowadzą do powstania takich “fałszywych przekonań”. W drugiej fazie badań student chce sprawdzić, w jaki sposób te stereotypy przekładają się na wiedzę i pracę ekspertów – głównie biegłych sądowych i lekarzy orzeczników. Czy mają one wpływ na opinie, jakie wydają te grupy zawodowe? W ramach projektu powstanie również wiele materiałów informacyjnych, opartych na wynikach badań, skierowanych zarówno do profesjonalistów, jak i osób, które nie posiadają wiedzy eksperckiej na temat ASD.
Program “Diamentowy Grant” realizowany jest od 2012 roku i wspiera wybitnie uzdolnionych młodych ludzi w rozwoju ich kariery naukowej. Konkurs przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe oraz posiadają wyróżniający się dorobek naukowy. W tym roku wyłoniono 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 85 pkt. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na zrealizowanie swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. Będą mogli również pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie. (Materiały UMCS)

Zostaw komentarz