fbpx

List Prezydenta Miasta Lublin do przedsiębiorców

20 marca 2020
532 Wyświetleń

Szanowni Państwo,

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego wielu przedsiębiorców znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji. Część musiała zamknąć prowadzenie działalności, część zaś, z powodu zagrożenia wirusem COVID 19 – paraliżującym życie społeczne i gospodarcze, utraciła możliwość uzyskiwania przychodów, ponosząc w dalszym ciągu koszty działalności związane m.in. z wynagrodzeniem pracowników, składkami na ubezpieczenia społeczne, czy też czynszami z tytułu najmu lokali. Zagrożona jest nie tylko płynność finansowa tych firm, a wręcz ich istnienie, zwłaszcza zaś mikro i małych przedsiębiorstw.

Czekaliśmy na rządowy program działań antykryzysowych, by uzupełnić go naszym lokalnym pakietem pomocowym. Niezależnie od dokonywanych ocen programu rządowego i propozycji jego rozszerzenia, chcemy zaproponować nasz lokalny pakiet działań dla przedsiębiorców, mający na celu udzielenie im realnego wsparcia. W rządowych propozycjach programu działań antykryzysowych znalazły się m.in. te związane z ochroną zatrudnienia pracowników w firmach dotkniętych kryzysem oraz propozycje zapobiegające utracie płynności finansowej przez firmy. Czekamy na propozycje projektów stosownych ustaw, które mogłyby być uchwalone przez Sejm na posiedzeniu zaplanowanym na 24-25 marca 2020 r.

Mając na względzie trudną sytuację przedsiębiorców prowadzących działalność usługową, handlową i produkcyjną, podejmujemy działania, które powinny ułatwić funkcjonowanie zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw w okresie obecnego kryzysu. Działania te, stosownie do naszych kompetencji i możliwości prawnych, związane będą głównie z ulgami i ułatwieniami.

Lubelski Pakiet Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców będzie zawierał:

– możliwość okresowego zwolnienia z płatności czynszu najemcom lokali należących do gminy, z branż objętych zakazem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r.;

– możliwość odroczenia terminów płatności czynszu najemcom lokali należących do gminy wraz z możliwością rozłożenia tych płatności na raty;

– możliwość odroczenia terminów płatności lokalnych podatków oraz ewentualne rozłożenie tych płatności na raty (wymagana jest tu zmiana ustawowa dla uproszczenia procedur i nienaliczania opłaty prolongacyjnej);

–  możliwość przesunięcia terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (po stosownej, wnioskowanej zmianie ustawowej);

– możliwość rozłożenia na raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego (po stosownej, wnioskowanej zmianie ustawowej).

Te i inne działania pomocowe podejmowane będą na indywidualny wniosek przedsiębiorcy, tak jak stanowi o tym prawo.

Trudno w tym momencie oszacować straty i konsekwencje, jakie obecna sytuacja epidemiologiczna będzie miała dla właścicieli sklepów, lokali usługowych
i gastronomicznych, ale także branży turystycznej i kulturalnej. Niezwykle doceniam ich zaangażowanie w pomoc skierowaną do potrzebujących, w tym także wsparcie szpitali
i pracowników opieki medycznej. Obecnie pojawia się wiele obaw dotyczących przyszłości, dlatego jako Prezydent Miasta Lublin dołożę wszelkich starań, by skutki epidemii były możliwie jak najmniej dotkliwe dla przedsiębiorców.

Dla ułatwienia wymiany informacji i zachęcenia mieszkańców do korzystania
z Państwa usług, które pomimo zaistniałej sytuacji realizujecie zdalnie, stworzyliśmy specjalną stronę dedykowaną lubelskim przedsiębiorcom www.zostanwdomu.lublin.eu. Znajdują się na niej oferty lokalnych przedsiębiorców skierowane do wszystkich mieszkańców, w szczególności do osób przebywających w domach. Jesteśmy i będziemy razem.

 

Dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

 

 

 

 

Zostaw komentarz