fbpx

Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych

2 kwietnia 2015
Komentarze wyłączone
923 Wyświetleń

 

Konferencja_Lubelskiego_Klastra_Zaawansowanych_Technolog (1)Rozwój innowacyjności i wzrost konkurencyjności Miasta Lublin oraz jego przyległego regionu poprzez przepływ wiedzy oraz wzmocnienie powiązań kooperacyjnych pomiędzy firmami, uczelniami i instytucjami zajmującymi się technologiami lotniczymi – to najważniejsze cele Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych powołanego w ubiegłym roku przez Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz PZL-Świdnik. Klaster po pomyślnym zakończeniu etapu organizacyjnego wszedł w fazę aktywnej działalności na rzecz wspierania i rozwoju sektora nowoczesnych technologii lotniczych na Lubelszczyźnie. Dalsze plany rozwoju Klastra zaprezentowane zostały na konferencji zorganizowanej 31 marca w lubelskim Ratuszu.

– Naszą ambicją jest, aby Lublin stał się centrum innowacji w obszarze technologii lotniczych. Działalność Klastra jest ogromną szansą na wykorzystanie potencjału naszych firm, instytucji i uczelni w celu poprawy konkurencyjności regionu. Cieszę się, że w niespełna rok od podpisania listu intencyjnego, idea klastra spotkała się z tak szerokim odzewem i dynamicznie się rozwija – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Prace nad rozwojem działalności Klastra nabierają coraz większego tempa. 31 marca odbyło się Walne Zgromadzenie członków klastra, wśród których znaleźli się przedstawiciele kilkudziesięciu firm z regionu oraz reprezentanci lubelskiego środowiska naukowego, w tym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, którego eksperci przygotowali założenia do strategii działalności Klastra.

Konferencja_Lubelskiego_Klastra_Zaawansowanych_Technolog (2)Rolę koordynatora oraz inicjatora kontaktów z lubelskim środowiskiem naukowym, biznesowym
i samorządowym w Klastrze powierzono rok temu spółce PZL-Świdnik, która podczas konferencji ogłosiła wsparcie działalności Klastra kwotą kilkuset tysięcy złotych. Środki te umożliwią m.in. rozbudowę jego struktury i pozyskanie nowych partnerów. Istotna rola PZL-Świdnik w strukturze Klastra nie jest przypadkowa i wynika z roli, jaką przedsiębiorstwo pełni w gospodarce regionu. Zatrudniając prawie
3500 pracowników, w tym niemal 630 inżynierów PZL-Świdnik jest jednym z największych pracodawców i najbardziej innowacyjną firmą na Lubelszczyźnie.

Konferencja_Lubelskiego_Klastra_Zaawansowanych_TechnologDoskonałym przykładem integracyjnej roli PZL-Świdnik jest właśnie Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w celu wsparcia konkurencyjności regionu i MŚP działających na terenie Lubelszczyzny. Pojedyncze MŚP mają małe szanse na pozyskiwanie zaawansowanych technologii i rozwój. Inicjatywa klastrowa to szansa m.in. na nowe miejsca pracy, dodatkowe przychody dla ludności i samorządów – mówi Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający PZL-Świdnik. – Z nadzieją oczekujemy na pozytywne dla nas rozstrzygnięcie przetargu na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskich Sił Zbrojnych. Zwycięstwo w przetargu byłoby ogromnym impulsem dla uczynienia z Lubelszczyzny wiodącego centrum nowoczesnych technologii lotniczych i to na skalę światową – dodaje.

Jednym z priorytetów Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych, obok integracji regionalnego środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jest także współpraca
z podobnymi ośrodkami w Polsce. W trakcie konferencji w lubelskim Ratuszu uroczyście podpisano porozumienie ze Śląskim Klastrem Lotniczym, którego celem jest m.in. wspólne wykorzystanie dobrych praktyk.

Podpisanie_porozumienie_pomiedzy_Lubleksim_Klastrem_Zaaw– Sektor lotniczy na Lubelszczyźnie ma wspaniałe tradycje. Szczególnie dotyczy to spółki PZL-Świdnik, będącej liderem nowoczesnych technologii kompozytowych, które są także wykorzystywane przez firmy naszego klastra. Cieszymy się z możliwości pogłębiania naszej współpracy i wymiany doświadczeń. Gorąco kibicujemy także spółce w związku z przetargiem na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskich Sił Zbrojnych, ponieważ śląskie firmy liczą na zamówienia kooperacyjne – mówi Jarosław Bulanda, Wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego.

Obecna na konferencji Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podkreśliła znaczenie klastrów w rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki. – Już prawie od dziesięciu lat realizujemy różnorodne działania wspierające, informacyjne, szkoleniowe na rzecz rozwoju klastrów istniejących w Polsce, w tym na Lubelszczyźnie. Badania przeprowadzone przez PARP pokazują, że klastry oczekują współpracy z władzami regionu nie tylko w obszarze wsparcia finansowego, ale również w zakresie szkolnictwa, marketingu czy promocji.

 

Komenatrze zostały zablokowane