fbpx

Lubelski rynek nieruchomości w rękach profesjonalistów

9 września 2019
670 Wyświetleń

Rozmowa z Elżbietą Liberdą, wiceprezesem RSPON Lublin – ekspertem w dziedzinie prawa na ogólnopolskim rynku nieruchomości. 

– Coraz częściej słyszymy, że inwestowanie w nieruchomości jest bardzo popularne. Jednak są to inwestycje wymagające zarówno wiedzy prawnej, jak i rozeznania na rynku. Jak w gąszczu ofert wyszukać profesjonalistę, który dobrze doradzi? 

 

– Owszem, nie jest to łatwe. Odpowiedzią na potrzeby rynku jest oferta działającego od 20 lat Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomości Lublin. To jedno z największych polskich stowarzyszeń skupiających firmy działające w sektorze rynku nieruchomości. Jego priorytetem jest najwyższa jakość usług oraz dbałość o interesy klienta. 

 

– Niewielu nabywców wie, jak sprawdzić pośrednika czy zarządcę nieruchomości. A przecież to właśnie im powierzamy wielokrotnie majątek swojego życia. 

 

– RSPON Lublin zrzesza specjalistów w poszczególnych kategoriach rynku nieruchomości. Są biura specjalizujące się w sprzedaży gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych. Wiele biur obsługuje także transakcje wynajmu, jak również cały proces związany z inwestowaniem w nieruchomości. Wprawdzie siedzibą jest Lublin, ale firmy działają na terenie całego województwa lubelskiego. Są też takie, które obsługują klientów mających ochotę zainwestować w innych regionach lub nawet za granicą. 

 

– Co wyróżnia firmy, które są członkami stowarzyszenia? 

 

– Przede wszystkim to, że klient korzystający z usług zrzeszonej firmy ma pewność co do bezpieczeństwa transakcji. Niestety, kilka lat temu zawód pośrednika i zarządcy w obrocie nieruchomościami został zderegulowany. Obecnie każdy może to robić. Do lamusa poszły skomplikowane studia podyplomowe, obowiązek odbycia praktyki zawodowej i trudne egzaminy ministerialne. Takie przygotowanie dawało gwarancje, że osoba posiadająca licencję zawodową ma wiedzę w zakresie obrotu nieruchomościami. Dziś brak jest jakichkolwiek dokumentów urzędowych pozwalających stwierdzić, czy klient trafił na rzetelną firmę i wystarczająco kompetentnego pośrednika, przez co wiele osób straciło spore pieniądze.

 

– Stowarzyszenie musiało w związku z tym wypracować swoiste mechanizmy kontrolne, tak aby klienci mogli być obsłużeni na najwyższym poziomie. 

 

– Firmy zrzeszone w RSPON są dokładnie weryfikowane przez Zarząd i inne organy stowarzyszenia. Członkowie regularnie się szkolą, zobowiązani są do stosowania nie tylko obowiązującego prawa, ale także Kodeksu Etyki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Co ważne, aby utrzymać członkostwo, każde z biur nieruchomości musi posiadać ubezpieczenie OC. Poza tym wspólne działanie na zasadach zdrowej konkurencji gwarantuje, że kiedy pojawia się jakieś skomplikowane zagadnienie, członkowie wzajemnie się wspierają. Ale też współpraca pozwala na szybką sprzedaż lub zakup nieruchomości. Kiedy klient podejmuje współpracę z jedną z firm zrzeszonych, ma pewność, że jego oferta będzie dostępna dla klientów innych członków, a co za tym idzie – marketing tych działań jest dużo bardziej skuteczny. 

 

– RSPON Lublin to grupa liczących się na rynku ogólnopolskim specjalistów.

 

– I na tym właśnie najbardziej nam zależy, aby w strukturach stowarzyszenia byli eksperci z różnych dziedzin. Członkami są prawnicy, specjaliści z zakresu sprzedaży gruntów, lokali użytkowych, lokali mieszkalnych oraz z zakresu zarządzania. Nasi członkowie zajmują czołowe miejsca w rankingach na najlepszych pośredników. Są też nagradzani przez PFRN za działalność na rzecz środowiska. 

 

– Jak zatem sprawdzić pośrednika, zarządcę?

 

– Taka osoba powinna posiadać licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. PFRN prowadzi Centralny Rejestr, który jest dostępny w Internecie (www.rejestr.pfrn.pl). Zawsze należy zapytać też o ubezpieczenie. Natomiast najistotniejszym czynnikiem będzie zawarcie umowy z pośrednikiem. To ten dokument precyzuje zakres obowiązków pośrednika i ramy jego odpowiedzialności. Nie dajmy się też zwieść reklamom typu – 0% za usługi. Nikt bowiem nie pracuje za darmo. Mało tego, ustawa o gospodarce nieruchomościami wyraźnie wskazuje, że pośrednik i zarządca działają za wynagrodzeniem. 

 

– Czyli kompetentny pośrednik to gwarancja przeprowadzenia nas gładko przez całą transakcję. 

– Właśnie na tym zależy nam najbardziej. Bezpieczeństwo transakcji to priorytet. 

– Zatem kupującym życzymy satysfakcjonujących zakupów, sprzedawcom korzystnych cen, a rzetelnym pośrednikom wysokich prowizji i samych zadowolonych klientów.

 

Firmy rekomendowane przez RSPON Lublin znajduje się na stronie 

www.rspon.lublin.pl

 

foto Marcin Pietrusza

 

Zostaw komentarz