fbpx

Lubelskie Krakowskie Przedmieście w nowej odsłonie

21 listopada 2020
528 Wyświetleń

13 dużych drzew oraz ponad 700 krzewów ozdobnych, rabaty z nasadzeniami o łącznej powierzchni 200 m2, a do tego przeprojektowanie miejsc postojowych. Tak odmieni się jedna z najważniejszych ulic miasta. Nowy charakter otrzyma przestrzeń wzdłuż północnej pierzei Krakowskiego Przedmieścia, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Ewangelickiej. Właśnie ruszyły prace związane z przygotowaniem miejsca dla nowej zieleni.

– Przystępujemy do projektu, którego celem jest zwiększenie przestrzeni dla pieszych i zieleni miejskiej. Tak jak kiedyś, wzdłuż ul. Krakowskie Przedmieście, ponownie pojawi się szpaler dużych drzew. To kolejne działanie w centrum Lublina, po przebudowa deptaka i Placu Litewskiego, które ma na celu poprawę estetyki tej części miasta i stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Po etapie prac przygotowawczych, który zakładał dokonanie wszelkich niezbędnych pomiarów i wytyczenie przez geodetę miejsc na projektowane rabaty i parkingi, przystępujemy do kolejnego kroku, jakim jest przygotowanie miejsca pod nowe nasadzenia. 18 listopada rozpoczęły się prace rozbiórkowe nawierzchni miejsc postojowych pod drzewa i krzewy. Zdejmowana jest nawierzchnia z kostki brukowej wraz z podbudową w zakresie projektowanych rabat. Na czas prowadzonych robót wyłączone są z użytkowania miejsca parkingowe po stronie sądu. Wygrodzony jest również pas jezdni o szerokości ok. 3 metrów. Na pozostałej części jezdni odbywa się ruch dwukierunkowy po dwóch pasach ruchu. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Krakowskie Przedmieście, 3 Maja i Kołłątaja działa w systemie “żółty puls”. Ten etap prac potrwa około dwóch tygodni.

Dopiero po zrealizowaniu tych czynności możliwe będzie sadzenie drzew, co powinno rozpocząć się na początku grudnia. Po nasadzeniu lip drobnolistnych, w rabatach pojawią się krzewy – róże i irgi błyszczące. Zakończenie prac związanych z zielenią, pozwoli rozpocząć roboty drogowe w zakresie chodników i miejsc parkingowych. O ile warunki atmosferyczne pozwolą, prace te będą realizowane w tym roku, podobnie jak planowany remont nawierzchni jezdni ul. Krakowskie Przedmieście. Jeśli warunki pogodowe uniemożliwią jednak roboty drogowe na jezdni, to będą one kontynuowane wiosną przyszłego roku.

Nowości w zakresie zieleni to nie jedyne, jakie pojawią się na ul. Krakowskie Przedmieście. Miejsca do parkowania zostaną uporządkowane i skoncentrowane głównie przed siedzibą Sądu Okręgowego. Do dyspozycji pozostanie 14 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami. Obecnie ten fragment ul. Krakowskie Przedmieście obejmuje pas drogowy z 27 miejscami parkingowymi. Parkowanie będzie odsunięte od rejonu skrzyżowania z ul. 3 Maja i przejścia dla pieszych, z uwagi na przewężenie chodnika w obrębie tego skrzyżowania. W tym miejscu pojawią się dwie duże rabaty z drzewami, nasadzeniami niskimi oraz 3 stojaki dla rowerów. Następnie, już w rejonie Sądu, miejsca parkingowe zostaną poprzedzielane mniejszymi rabatami, z dwoma drzewami w każdej. Pojawią się tym samym trzy obszary z dwoma stanowiskami parkingowymi oraz 6 stanowisk parkingowych na wprost schodów Sądu. Na końcu, najbliżej murku z kwiatami, zamontowane będą kolejne 3 stojaki rowerowe. Organizacja ruchu w zakresie parkowania zostanie zmieniona do końca grudnia.

Koszt prac zarówno drogowych, jak i tych związanych z nasadzeniami zieleni szacowany jest na około 900 tys. zł.

Źródło: Biuro Prasowe UM Lublin

Zostaw komentarz