fbpx

Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych

16 grudnia 2017
2 507 Wyświetleń

Debata i dyskusje merytoryczne, warsztaty plastyczne, oferty pracy i propozycje szkoleniowe, świąteczny kiermasz i wiele innych propozycji złożyły się na Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się 5 grudnia w centrum wystawienniczym Targów Lublin. Piąta już edycja wydarzenia miała charakter wyjątkowy, z uwagi na obchody Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin oraz piątą rocznicę ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Z okazji jubileuszu Lublina prezydent Krzysztof Żuk razem wraz z Moniką Lipińską – zastępcą prezydenta ds społecznych, wyróżnili medalem 700-lecia organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Otrzymali je: Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, Polski Związek Niewidomych Oddział Lubelski, Fundacja Fuga Mundi, Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” w Lublinie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Lublinie, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, Lubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan”, Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Hetman”, Lubelskie Stowarzyszenie Amazonki, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Lublin, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo.

Problemy osób niepełnosprawnych były tematem debaty, którą prowadziła Joanna Olszewska, dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. W dyskusji wzięli udział: Agnieszka Zańko – przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, ks. prof. Witold Janocha – kierownik Katedry Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością, dr Anna Prokopiak – adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS, Prezes Fundacji Alpha, oraz Katarzyna Skalska – koordynator Zespołu Obsługi ds. Studentów Osób Niepełnosprawnych.

W części wystawienniczej targów swoje oferty zaprezentowały placówki edukacyjne, pracodawcy, instytucje i organizacje realizujące projekty szkoleniowe kierowane do osób niepełnosprawnych, agencje pośrednictwa pracy i biura karier, a także organizacje pozarządowe działające w sferze społecznej, środowiskowe domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej. Nie zabrakło też instytucji wspierających osoby niepełnosprawne, tj. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejski Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Jak co roku, o atrakcyjną oprawę Targów zadbali niepełnosprawni twórcy, którzy zaprezentowali swoje prace wykonywane podczas zajęć terapeutycznych. Targom towarzyszyły również galerie prac plastycznych: Jacka Zdanowskiego oraz przygotowana przez PFRON wystawa „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. W części artystycznej zaprezentowali się: Fundacja Teatroterapia Lubelska z fragmentami spektaklu „Opera kartoflana” w reżyserii Marii Pietruszy-Budzyńskiej, grupa dziecięca „Iskierki” pod kierunkiem Piotra Mochola oraz Grupa MIX – młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie pod kierownictwem  Anny Karwackiej-Klepki.

Tegoroczne Targi odwiedziło ponad tysiąc osób. Swoje oferty przedstawiło 81 wystawców. Inicjatorem i organizatorem Targów był Prezydent Miasta Lublin.

Foto geba

 

Zostaw komentarz